Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Značaj i primena standarda u razvoju softvera

Cilj seminara je da se prisutni upoznaju sa osnovnim pojmovima kvaliteta, posebno kvaliteta softvera. Biće obrađeni osnovni standardi iz područja kvaliteta i standardi u softverskom inžinjeringu, a prisutni će dobiti i praktičan uvid u rad s pojedinim standardima iz oblasti softvera. Ova oblast je važna jer poznavanje standarda kvaliteta softvera doprinosi da softver koji se razvija dobije čvrstu konstrukciju koja će mu obezbediti široku upotrebu i trajanje.

 
Predavač na seminaru je prof. dr Milan Kukrika, dipl. ing. i redovni profesor Beogradskog univerziteta. Prof. dr Kukrika je akreditovan od strane Britanske organizacije za standardizaciju (BSI) da drži seminare iz oblasti upravljanja sigurnošću informacija prema zahtevima standarda ISO 27001. U njegovoj bogatoj karijeri ističe se iskustvo vodećeg auditora za veliki broj kompanija, među kojima su poslednjih godina i Srpski kreditni biro, PB Agrobanka AD Beograd, T-Mobile Macedonia AD Skopje.
 
Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem Evropskog menadžera kvaliteta 1997. godine, zvanjem Evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem Evropskog auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 20000) 2009. godine.
 
Prof. dr Milan Kukrika izdao je 13 knjiga kao autor ili koautor kao i veliki broj radova, a učestvovao je i u više naučno-istraživačkih projekata, uveo više integralnih informacionih sistema, i učestvovao u izradi više studija.
 
Sadržaj predavanja će obuhvatiti sledeće oblasti:
•    Definisanje potreba za primenom standarda
•    Standard ISO 9001 - Razumevanje osnovne filozofije kvaliteta
•    Standard ISO 27001 – Upravljanje sigurnošću informacija
•    Standard ISO 20000 – Upravljanje kvalitetom IT usluge
•    Različiti pogledi na kvalitet softverskog proizvoda
•    Standard ISO 25000 - Karakteristike kvaliteta softverskog proizvoda
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Booking a Hotel Room Invitations-Informal
Kako napraviti uspešan timski rad? Thank You
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Preduzetništvo i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.