Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Organizacija i upravljanje timovima

U uslovima savremenog poslovanja jedna od najvažnijih veština koju menadžer ljudskih resursa treba da poseduje je organizacija i upravljanje timovima. Organizacije se sve više oslanjaju na timove u rešavanju zahteva koji se pred nju postavljaju i zato su dobra selekcija članova tima i upravljanje timom veoma važni za njeno optimalno funkcionisanje. 

organizacija i upravljanje timovima u savremenom poslovanju
Da bi selekcija bila adekvatno sprovedena  kao o grupi čiji članovi imaju komplementarne veštine i okupljeni su oko zajedničke svrhe za čije su ostvarenje podjednako odgovorni. Timovi se razlikuju od drugih grupa jer su odgovornost, učinak i privrženost svrsi zajednički. Timski rada ima jako motivaciono i sinergetsko dejstvo na ponašanje i angažovanje zaposlenih.

Dobar tim karakteriše visoka grupna kohezija - visok stepen pridržavanja grupnih normi i pravila. Optimalni broj članova u timu je od 3 do 8.

Da bi osoba mogla da postane član tima mora da poseduje osobine „timskog igrača“. Ove osobine proizilaze iz osnovnih dimenzija timskog rada, a to su:

 • Adaptabilnost – korišćenje informacija kako bi se strategija tima prilagodila okolnostima.
  Osobine:
  fleksibilnost, sklonost da se pomogne drugima, pružanje podrške.
 • Zajednička svest o situaciji – deljenje znanja o spoljašnjem i unutrašnjem okruženju tima.
  Osobine:
  timska svesnost, sklonost ka deljenju informacija.
 • Praćenje performansi i fidbek – članovi tima daju, traže i prihvataju fidbek vezan za timske zadatke.
  Osobine:
  sposobnost za praćenje performansi, pružanje fidbeka i vršenje korekcija na osnovu fidbeka.
 • Tim menadžment – članovi tima usmeravaju i koordiniraju aktivnosti, dodeljuju zadatke, planiraju, organizuju i motivišu druge članove tima.
  Osobine: 
  menadžerske sposobnosti, sposobnost motivisanja, planiranja i postavljanja ciljeva.
 • Interpersonalni odnosi – članovi tima održavaju optimalne odnose razrešavanjem konflikta, kooperacijom i podizanjem morala.
  Osobine:
  veština rešavanja konflikta, kooperativnost i veština podizanja morala.
 • Koordinacija – članovi tima organizuju i raspoređuju resurse i aktivnosti kako bi osigurali da zadatak bude na vreme izvršen.
  Osobine: 
  organizacione sposobnosti, upravljanje vremenom, upravljanje aktivnostima.
 • Komunikacija – efikasna razmena informacija među članovima tima.
  Osobine:
  sposobnost za traženje, prijem i davanje informacija, davanje priznanja i afirmisanje.
 • Donošenje odluka – članovi tima integrišu informacije, identifikuju alternative, biraju rešenja i procenjuju rezultate.
  Osobine: 
  procena, evaluacija, rešavanje problema.
Osim osobina koje osobu čine „timskim igračem“ i treba da budu zajedničke svim članovima u okviru svakog tima treba da postoji podela uloga kako bi se obezbedila komplementarnost. Uloge u timu se dodeljuju prema specifičnim sposobnostima i sklonostima članova, a to su: koordinator, radnik u timu, specijalista, kreativac, dizajner, finišer, operater, procenjivač, podstrekač.

6 preduslova za uspešan rad tima 

1. Tim treba da ima svoj zajednički cilj, dobre i međusobno korektne odnose i poverenje, jasnu podelu uloga, dobru komunikaciju, različitost i održavanje ravnoteže između zadataka i odnosa u grupi.

2. Prilikom formiranja formalnih timova, potrebno je definisati kriterijume za izbor članova tima u skladu sa postavljenim ciljevima i zadacima i poštovati donesenu proceduru.

3. Zajednički cilj se može ostvariti pod uslovima da cela grupa tome teži, da je taj cilj razumljiv svim članovima tima, da postoji usmeravanje rada tima, koncentrisanost energije, motivacija članova, definisani prioriteti.

4. Saradnja je ključ rada svakog tima. Poverenje i dobri međusobni odnosi zasnivaju se na otvorenosti, međusobnom uvažavanju i uzajamnom prihvatanju bez predrasuda. Ovakvi odnosi zahtevaju napor svih članova tima.

5. Tim mora da ima jasnu podelu uloga, a ako je ona nejasna, to dovodi do sukoba između članova i stresa pojedinaca. Veoma je opasno ako članovima tima nije jasno šta je čija uloga, ko je za šta odgovoran i kome se podnosi izveštaj.

6. Održavanje ravnoteže između zadataka i odnosa u grupi treba da bude konstantno, jer su dve osnovne funkcije tima: ostvarivanje zadataka i ciljeva i održanje tima. Da bi tim što bolje funkcionisao, potrebna je ravnoteža između ove dve funkcije. Sa druge strane, prevelika koncentrisanost na zadatke može da prouzrokuje stres kod članova kojima rad počinje da bude opterećenje, može dovesti i do raspadanja tima. Ako se, pak, velika pažnja posveti na odnose u grupi, to može uzrokovati usporavanje izvršenja zadataka i osećaja timske neefikasnosti.
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Booking a Hotel Room Apolo sindrom
Letter of Introduction Karakteristike uspešnog tima i značaj timskog rada
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment i Poslovna administracija.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.