Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Karakteristike uspešnog tima i značaj timskog rada

U savremenoj poslovnoj organizaciji, veliki broj problema nije moguće rešiti bez timskog rada. Za uspešno rukovodjenje organizacijom potreban je tim. 

Timovi su specijalizovane organizacione grupe formirane sa određenim ciljem i zadatkom. Predstavljaju malu grupu ljudi komplementarnih znanja i veština koji su predani zajedničkoj svrsi i zajedničkim poslovnim ciljevima i koji imaju osećaj međusobne i zajedničke odgovornosti.

Značaj timskog rada

Osnovna funkcija tima jeste ostvarivanje ciljeva organizacije. Smisao njegovog stvaranja jeste iskoristiti sve umove koji postoje u jednoj organizaciji i u tome se ogleda najveći značaj timskog rada. Jedan čovek sam ne može učiniti ništa od velike važnosti. Jedna osoba je suviše mala za postizanje uspeha. Za sve velike i značajne stvari potreban je tim.

Timovi  olakšavaju širenju kompanije i omogućuju brži protok informacija što dovodi do povećanja fleksibilnosti. To se postiže kroz povećanje komunikacije i kroz uključivanje zaposlenih u donošenje odluka. Takođe,dolazi do poboljšanja u produktivnosti, smanjuju se izostanci s posla, raste kvalitet usluge, povećava se sigurnost i zadovoljstvo radnika.

Mera vrednosti uspešnog tima je: sposobnost slušanja i konstruktivnog razgovora, civilizovano i tolerantno reagovanje na tuđe stavove, pružanje podrške saradnicima, prepoznavanje interesa i dostignuća drugih itd.

vođa tima i njegova uloga

Pravi tim karakteriše visok stepen zajedništva u definisanju ciljeva i prioriteta, pobednički mentalitet, sklad i međusobno dopunjavanje članova, sklonost konsenzusu, fleksibilnost mišljenja, sposobnost zajedničkog učenja, mirno i staloženo prevažilaženje konflikata u grupi itd.

Uspešan tim čine članovi koji se međusobno razumeju i uzajamno podržavaju jedan drugog, imaju otvorenu komunikaciju, veruju jedni drugima, privrženi su zajedničkom cilju, uspešno rešavaju konflikte kada nastanu.

12 glavnih karateristika uspešnog tima su:

1. Članovi daju sve od sebe. To podrazumeva da članovi koriste sve veštine i znanja, da su spremni na dalje usavršavanje, da se drže dogovora i uspešno ispunjavaju sve obveze. Takvog zaposlenog svi žele imati u svom timu jer će s njim profitirati i izvršiti radne zadatke.
2. Članovi moraju biti motivisani. Zaposleni mora pokazivati zainteresovanost za  projekat na kojem radi. Član tima ne može delovati individualno ili nezainteresovano za rad drugih kolega. Mora biti spreman pomoći saradnicima jer cilj je rezultat celog tima, a ne pojedinca.
3. Tim ima pouzdanog koordinatora. Vođa tima mora proceniti osobe sa kojima sarađuje, kako njihove kvalitete tako i karaktere. Mora znati dovoljno o svojim članovima tima kako bi odredio zaduženja zaposlenima. Takođe, vođa tima mora biti pouzdan koordinator. On mora imati sposobnost da motiviše saradnike kako bi oni uspešno radili i ostvarivali postavljene ciljeve.
4. Tim je sastavljen od osoba različitih zanimanja. Tim je produktivniji ako je sastavljen od osoba različitih zanimanja. Npr. ekonomista, IT stručnjak, analitičar, i sl. u zavisnosti od potreba projekta na kojem se
5. Uspešna komunikacija. Uspešan tim ne poznaje tzv. "pokvarene telefone". Svakodnevno mora postojati uspešna komunikacija između svih članova tima kako bi svi bili upoznati sa zadacima, ali i njihovim rezultatima. Ideje i argumenti treba da su javni i dostupni svim članovima tima.
6. Međusobno razumevanje i uzajamna podrška. Među članovima tima mora postojati prijateljstvo i razumevanje.
7. Poverenje. Doživljaj članova tima da svi rade u interesu tima.
8. Uvažavanje ljudskih različitosti. Među članovima tima razlike su neminovne, te je usklađivanje razlika jedno je od osnovnih pitanja formiranja tima.
9. Odgovarajuće sposobnosti članova tima. Za izgradnju tima važno je da se svakoj osobi nađe odgovarajuća uloga u timu u skladu sa sposobnostima i osobinama ličnosti.
10. Selektivno korišćenje tima. Nije neophodno za sve aktivnosti uvek angažovati ceo tim, ali svi moraju biti informisani.
11. Podjednaka odgovornost i privrženost zajedničkom cilju.
12. Zajedničko geslo, identitet, entuzijazam, zajednički proživljeni događaji i uzajamna naklonost članova.

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Follow-Up on Letter Sent 6 principa izgradnje korporativnog imidža na internetu
Apology Letter to a Boss Enquiry Letter 2
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Menadžment ljudskih resursa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se