Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Kako napraviti uspešan timski rad?

// Kutak za menadžere i HR menadžere 

Da bi timski rad bio uspešan potrebno je:

 • obezbediti prostor, tehnička i finansijska sredstva neophodna za funkcionisanje tima,
 • obaviti edukovanje članova tima za postavljene zadatke, jer je obučen tim i motivisan i uspešan tim,
 • dodeliti uloge, zadatke, i odgovornosti svakom članu tima, s tim da prihvatanje uloga mora biti na dobrovoljnoj bazi,
 • utvrditi standarde i pravila ponašanja i sa istim upoznati sve članove tima,
 • utvrditi merila procene ostvarenih rezultata i način nagradjivanja,
 • svakom dodeliti zadatke prema radnim sposobnostima,
 • permanentno pratiti rad svakog člana tima  i postepeno im poveravati složenije poslove,
 • postignute rezultate javno objaviti, što je način dodatnog motivisanja,
 • nagraditi i proslaviti svaki uspeh tima,
 • redovno održavati sastanke kako formalne tako i neformlane. Ne isključiti mogućnost telefonskih sastanaka, uz upotrebu računara i elektronske pošte.


Da bi obezbedio uspešan timski rad, vođa tima treba da:

 • Definiše strategiju i program rada u saradnji sa svim članova tima,
 • Ustanovi, uz konsultacije sa saradnicima, osnovna pravila ponašanja i postavi ih da budu jasna i vidljiva,
 • Ustanovi sistem praćenja, procene i merenja rezultata i način nagrađivanja,
 • Istakne javno koje će koristi članovi tima imati jer su prihvatili učešće u radu,
 • Prati uspeh svakog člana tima,
 • Održava redovno sastanke kako bi se održavao entuzijazam članova tima,
 • Neguje „organizovanu spontanost", odnosno da ima pravu meru za intervencije u radu tima.


Da bi tim bio uspešan, potrebno je da postoji poverenje među članovima. Da bi se izgradilo poverenje između članova tima, vođa tima treba da bude u stalnoj komunikaciji sa svim članovima tima, da ih informiše i uvažava njihovo mišljenja. On treba da podržava članove tima - njihove ideje, rad, napor, da ih hrabri i bodri, uvažava njihove mogućnosti. Vođa treba da bude iskren, pravičan i pošten, da bude dosledan i kompetentan za predviđeni rad.

Vođa gradi poverenje među članovima tima na sledeće načine:

 • Komunicira sa članovima tima, dobro informiše i uvažava mišljenje članova
 • Podržava članove tima - njihove ideje, rad, napor. Bodri ih i hrabri.
 • Uvažava mogućnosti članova tima - ima razumevanje i delegira autoritet.
 • Fer je, iskren, pravičan i pošten.
 • Dosledan je - drži reč i data obećanja čak i na svoju štetu.
 • Pokazuje kompetentnost - vredan je i radan, neprekidno uči i proširuje znanja i unapređuje veštine.

 

Autor: Miroslav Zorić

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
7 najvećih problema u komunikaciji Kako se nositi sa primedbama kupaca?
5 dobrih marketinških trikova Marketing miks

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.