Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Kako napraviti uspešan timski rad?

// Kutak za menadžere i HR menadžere 

Da bi timski rad bio uspešan potrebno je:

 • obezbediti prostor, tehnička i finansijska sredstva neophodna za funkcionisanje tima,
 • obaviti edukovanje članova tima za postavljene zadatke, jer je obučen tim i motivisan i uspešan tim,
 • dodeliti uloge, zadatke, i odgovornosti svakom članu tima, s tim da prihvatanje uloga mora biti na dobrovoljnoj bazi,
 • utvrditi standarde i pravila ponašanja i sa istim upoznati sve članove tima,
 • utvrditi merila procene ostvarenih rezultata i način nagradjivanja,
 • svakom dodeliti zadatke prema radnim sposobnostima,
 • permanentno pratiti rad svakog člana tima  i postepeno im poveravati složenije poslove,
 • postignute rezultate javno objaviti, što je način dodatnog motivisanja,
 • nagraditi i proslaviti svaki uspeh tima,
 • redovno održavati sastanke kako formalne tako i neformlane. Ne isključiti mogućnost telefonskih sastanaka, uz upotrebu računara i elektronske pošte.


Da bi obezbedio uspešan timski rad, vođa tima treba da:

 • Definiše strategiju i program rada u saradnji sa svim članova tima,
 • Ustanovi, uz konsultacije sa saradnicima, osnovna pravila ponašanja i postavi ih da budu jasna i vidljiva,
 • Ustanovi sistem praćenja, procene i merenja rezultata i način nagrađivanja,
 • Istakne javno koje će koristi članovi tima imati jer su prihvatili učešće u radu,
 • Prati uspeh svakog člana tima,
 • Održava redovno sastanke kako bi se održavao entuzijazam članova tima,
 • Neguje „organizovanu spontanost", odnosno da ima pravu meru za intervencije u radu tima.


Da bi tim bio uspešan, potrebno je da postoji poverenje među članovima. Da bi se izgradilo poverenje između članova tima, vođa tima treba da bude u stalnoj komunikaciji sa svim članovima tima, da ih informiše i uvažava njihovo mišljenja. On treba da podržava članove tima - njihove ideje, rad, napor, da ih hrabri i bodri, uvažava njihove mogućnosti. Vođa treba da bude iskren, pravičan i pošten, da bude dosledan i kompetentan za predviđeni rad.

Vođa gradi poverenje među članovima tima na sledeće načine:

 • Komunicira sa članovima tima, dobro informiše i uvažava mišljenje članova
 • Podržava članove tima - njihove ideje, rad, napor. Bodri ih i hrabri.
 • Uvažava mogućnosti članova tima - ima razumevanje i delegira autoritet.
 • Fer je, iskren, pravičan i pošten.
 • Dosledan je - drži reč i data obećanja čak i na svoju štetu.
 • Pokazuje kompetentnost - vredan je i radan, neprekidno uči i proširuje znanja i unapređuje veštine.

 

Autor: Miroslav Zorić

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Od nule do milionera Faze za rešavanje problema koje primenjuju menadžeri
Šta ne treba da radite na radnom mestu Kako preporuka pomaže da dobijete nove klijente

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.