Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Portfolio menadžment kućnog budžeta

Upravljanje finansijama na nivou preduzeća je nešto o čemu zaposleni retko razmišljaju. Planiranje, organizacija, analiza i kontrola finansijskih sredstava preduzeća jesu delatnosti koje prepuštamo stručnim službama i malo pažnje obraćamo na načela i pravila poslovanja u ovoj oblasti. Uprkos tome, činjenica je da se svako od nas često suočava sa dilemom kako upravljati sopstvenim finansijama, u šta uložiti novac i kome ukazati poverenje.

Cilj seminara „Portfolio menadžment kućnog budžeta” je da prisutnima ukaže na načine planiranja i donošenja racionalnih odluka u vezi sa sopstvenim novcem. Seminar će vam pomoći i da prevaziđete strah od investiranja pružajući vam odgovore na pitanja gde možete uložiti svoja sredstva, na koji način investirati i kome se obratiti za pomoć pri ulaganju.

Na seminaru ćete čuti stručne praktične savete koji će vam pomoći da na najracionalniji i najefikasniji način iskoristite sredstva kojima raspolažete. Uočićete da sva znanja koja se primenjuju u svetu finansija, privrede i ekonomije mogu biti primenjena i na vaše lične finansije. Seminar će vas staviti u ulogu individualnog investitora, a znanja koja steknete moći ćete da primenite i u svom poslovnom okruženju.

Ključna pitanja na seminaru

Naš seminar istražuje mnoštvo ključnih pitanja koja su od suštinskog značaja za svakog pojedinca koji želi da bolje razume finansijske tokove i efikasnije upravlja svojim finansijama. Ove teme čine srž seminara i pružaju vam dragoceno znanje koje će vam pomoći da donosite pametnije finansijske odluke.

Ključne teme koje predavač obrađuje su: prinos i rizik, faktori koji oblikuju investicione odluke, formulisanje investicionih ciljeva i investicione alternative na srpskom tržištu.


Prinos i rizik: Kako razumeti ove koncepte i kako utiču na naše finansijske odluke.
Faktori koji oblikuju investicione odluke: Kako ekonomske okolnosti, lični ciljevi i prihvatljiv rizik igraju ulogu u našim investicionim odlukama.
Formulisanje investicionih ciljeva: Kako postaviti realne i ostvarljive ciljeve u procesu investiranja.
Investicione alternative na srpskom tržištu: Pregled dostupnih opcija za investiranje u Srbiji.

Prinos i rizik u kućnom budžetu

Naša finansijska bezbednost i budućnost kućnog budžeta često su uslovljeni razumevanjem ulaganja i upravljanjem prinosom i rizikom. Prinos se može smatrati nagradom koju očekujemo od naših investicija ili štednje, dok rizik predstavlja nesigurnost ili mogućnost gubitka tog novca.

Treba da se zapitamo koliko rizika smo spremni da podnesemo u zamenu za određeni prinos. To je zadatak kućnog menadžmenta. Investicije sa višim prinosom često nose veći rizik, dok investicije sa manjim prinosom obično nose manji rizik. Tokom seminara razmotrićemo kako treba balansirati, ostvariti ravnotežu i doneti pametne finansijske odluke.
Cilj je postizanje potpune harmonije između prihoda i rashoda, te stvaranje viška sredstava namenjenog za investiranje. Prilikom ovog procesa najvažnije je razmisliti o tome koliki nivo rizika smo spremni da prihvatimo kako bismo ostvarili određeni prinos. Osnovna ideja je da svaki potencijalni prinos treba posmatrati kroz prizmu rizika, to jest procenjivati koliko je taj prinos pouzdan ili neizvestan.

Šta sve utiče na investicione odluke?

Investicione odluke ne donosimo izolovano – različiti faktori oblikuju naše odluke. Tokom seminara istražićemo raznovrsne faktore koji utiču na naše investicione odluke. To uključuje ekonomske faktore, kao što su kamatne stope i inflacija, ali i naše lične ciljeve i prihvatljiv rizik.

Svako od nas ima svoje jedinstvene okolnosti i ciljeve. Ovi faktori često se međusobno prepliću i mogu znatno uticati na to kako investiramo svoj novac. Seminar će vam pomoći da bolje razumete kako ovi faktori deluju i kako da ih uzmemo u obzir prilikom donošenja investicionih odluka.

Kako formulišemo investicione ciljeve?

Često imamo visoka očekivanja i ambicije kada je reč o investiranju. Međutim, postavljanje nerealnih ciljeva može dovesti do razočaranja i finansijskih problema. Portfolio menadžeri imaju važnu ulogu u pomoći klijentima da postave realne ciljeve i očekivanja u vezi sa investiranjem.

Tokom seminara naučićemo kako da realno procenimo šta možemo postići sa našim investicijama i kako da postavimo pristupačne ciljeve. Razmotrićemo različite pristupe i strategije za postizanje tih ciljeva.

Koje su investicione alternative na srpskom tržištu?

Srbija nudi različite investicione alternative za individualne investitore. Na seminaru ćemo zajedno pregledati ove opcije i istražiti koje su prednosti i rizici svake od njih.
Učesnici seminara će imati priliku da dublje analiziraju različite investicione alatke koje su na raspolaganju.

Kao investitor, treba pažljivo da razmotrite svoje ciljeve, horizont investiranja i toleranciju na rizik pre nego što se odlučite za određenu investicionu alternativu. Takođe je korisno konsultovati se sa finansijskim savetnikom ili stručnjakom kako biste osigurali da vaša strategija odgovara vašim individualnim potrebama i ciljevima.

Upoznajte predavača: Aleksandar Štajner

Predavač Aleksandar Štajner donosi značajno iskustvo iz oblasti portfolio menadžmenta i finansijske analize. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka i specijalizovao se za tržišnu ekonomiju, finansijska tržišta i organizacionu kulturu u Beogradskoj otvorenoj školi. Predavačko iskustvo stiče učestvujući u organizaciji i izvođenju nastave iz oblasti tržišne ekonomije i finansijskih tržišta.

Aleksandar Štajner je takođe stekao dragoceno iskustvo radeći u investicionoj banci CITADEL Financial Advisory, gde je usavršavao svoje veštine u analizi investicionih mogućnosti. S položenim prvim nivoom CFA ispita, najpriznatijeg svetskog sertifikata u oblasti investicionog odlučivanja, on je stručnjak koji može pružiti dublje uvide u svet investiranja.

Investirajte u svoju finansijsku budućnost

Seminar za portfolio menadžment kućnog budžeta pruža vam priliku da naučite kako da bolje upravljate svojim finansijama, bez obzira na to da li ste preduzetnik, menadžer ili pojedinac koji želi da ostvari svoje finansijske ciljeve. Učenjem od stručnjaka kao što je Aleksandar Štajner i razmenom iskustava sa drugim učesnicima seminara možete se pripremiti za svet finansija i obezbediti da sa više samopouzdanja uđete u ovu oblast.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Job Rejection Strategije pregovaranja sa kupcima
Letter of Introduction Marketing trikovi za dobro reklamiranje
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.