Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Kreativno donošenje odluka

Uspeh na tržištu zahteva kreativnost, a primenjena kreativnost pretočena kroz kreativne odluke u delo ili proizvod predstavlja inovativnost. Predavač dr Dragan Milošević će vam tokom seminara Kreativno donošenje odluka predstaviti mogućnosti da razvijate svoju kreativnost, da kreativno razmišljate i postupke pomoću kojih ćete donositi kreativne odluke. Na primerima dobre i loše prakse ukazuje vam na najkreativnije načine da vodite projekat i da budete uspešni u svom poslu.

Predavač na seminaru je dr Dragan Milošević koji je doktorirao užu naučnu oblast menadžment. Trenutno je angažovan, u zvanju docenta, na Visokoj školi za ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, na predmetima Poslovna ekonomija, Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja i Menadžment malih i srednjih preduzeća. Dr Dragan Milošević ima dugogodišnje predavačko iskustvo i iskustvo realizacije strateških, razvojnih i investicionih projekata u obrazovanju.

Njegove reference podrazumevaju i bogato iskustvo u privredi u vođenju projekata, kao i savetodavni rad u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Saradnja sa mnogobrojnim organizacijama i preduzećima na raznim projektima kvalifikuje dr Dragana Miloševića kao vrsnog konsultanta u investicionom bankarstvu, državnoj administraciji, korporativnom menadžmentu i preduzetništvu.

Dr Dragan Milošević je član Udruženja za međunarodno uporedno računovodstvo (ICAA) i Udruženja za upravljanje projektima (YUPMA). Objavio je preko 15 radova u različitim publikacijama, kao i dve knjige: Menadžment malih i srednjih preduzeća i Upravljanje projektima.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Izgradnja poverenja kod drugih ljudi Selekcija kandidata i njihov razvoj - menadžerske pozicije
Šta je to dobar Web sajt i šta on mora sadržati? Seminar - Kako razmišljaju bankari
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.