Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Kreativno donošenje odluka

Uspeh na tržištu zahteva kreativnost, a primenjena kreativnost pretočena kroz kreativne odluke u delo ili proizvod predstavlja inovativnost. Predavač dr Dragan Milošević će vam tokom seminara Kreativno donošenje odluka predstaviti mogućnosti da razvijate svoju kreativnost, da kreativno razmišljate i postupke pomoću kojih ćete donositi kreativne odluke. Na primerima dobre i loše prakse ukazuje vam na najkreativnije načine da vodite projekat i da budete uspešni u svom poslu.

Predavač na seminaru je dr Dragan Milošević koji je doktorirao užu naučnu oblast menadžment. Trenutno je angažovan, u zvanju docenta, na Visokoj školi za ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, na predmetima Poslovna ekonomija, Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja i Menadžment malih i srednjih preduzeća. Dr Dragan Milošević ima dugogodišnje predavačko iskustvo i iskustvo realizacije strateških, razvojnih i investicionih projekata u obrazovanju.

Njegove reference podrazumevaju i bogato iskustvo u privredi u vođenju projekata, kao i savetodavni rad u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Saradnja sa mnogobrojnim organizacijama i preduzećima na raznim projektima kvalifikuje dr Dragana Miloševića kao vrsnog konsultanta u investicionom bankarstvu, državnoj administraciji, korporativnom menadžmentu i preduzetništvu.

Dr Dragan Milošević je član Udruženja za međunarodno uporedno računovodstvo (ICAA) i Udruženja za upravljanje projektima (YUPMA). Objavio je preko 15 radova u različitim publikacijama, kao i dve knjige: Menadžment malih i srednjih preduzeća i Upravljanje projektima.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Koje osobine preduzetnika treba da posedujete? Kako iskoristiti CPA model za širenje mreže partnera
Inquiry Zašto je franšiza pravi izbor za vas?
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.