Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Problemi u komunikaciji


Osnovni problem svakog sistema komunikacije odnosi se na pitanje njegove efikasnosti, na pitanje u kojoj meri je neka poruka ispravno shvaćena. Problemi u komunikaciji i nerazumevanje mogu nastati ukoliko poruka nije dobro preneta, usled previše informacija, nerazumevanja poruke, pogrešnog tumačenja poruke, nepoznavanja sagovornika, dezinformacije, zataškavanja....

Najčešći problemi u komunikaciji su:


Prvo, ograničena sposobnost prema reči one osobe kojoj je komunikacija namenjena. Informacija može biti dobro formulisana i može biti adekvatna sadržaju o kome izveštava, a ako primalac informacije nije u stanju da je prihvati, komunikacija nije uspela.

Drugo, ometanje pažnje pri prijemu informacije. Razni faktori ometaju prijem informacije, kao što su: fizikalne smetnje, smetnje izazvane visokom temperaturom vazduha, vlažnosti, buka, pa neke unutrašnje smetnje, kao što su umor, pospanost, delovanje alkohola.

Treće, neformulisane ili nedovoljno jasno formulisane postavke, koje treba znati da bi se saopštenje razumelo. Komunikatori često koriste reči i pojmove koji nisu opšte poznati, i što je još važnije ne proveravaju prethodno da li ih slušaoci poznaju. Zbog toga dolazi do neuspešne komunikacije, čak i u slučaju podjednako obrazovanih i stručnih sagovornika.

Četvrto, različitost načina opažanja i mišljenja. Ako se način mišljenja i ocenjivanja potpuno razlikuje, komunikatori će na različite načine prihvatiti i interpretirati iste podatke.

najčešći problemi u komunikaciji

Peto, uticaj nesvesnih i delimično svesnih mehanizama. To se posebno odnosi na predrasude o određenoj osobi ili kategoriji osoba, što utiče da se određenim stavovima pridaje drugačiji smisao od onog koji bi dala osoba bez predrasuda.

Šesto, konfuzno i neadekvatno prezentovanje saopštenja. Loše, nejasno i pogrešno argumentovano izlaganje često i lako može biti neshvaćeno, ili može biti pogrešno shvaćeno. Može se dogoditi da se ispravna zamisao ne razume, da se ne prihvati, jer su bili izneti pogrešni argumenti i korišćeni neadekvatni pojmovi, jer su umesto bitnih bili naglašeni nebitni momenti, ili su nedostajale reči i izrazi da se nešto prikaže.

Sedmo, nepostojanje komunikacionog kanala. Kada se daje jedna, i to jednostrana, informacija ili interpretacija nekog događaja, pri čemu nisu navedene druge informacije ili drugačije interpretacije, takođe relevantne za pitanja o kojima se raspravlja, niti je pružena mogućnost da se traže objašnjenja i obrazloženja, dolazi do nesporazuma u komunikaciji.

Kako bi komunikacija bila uspešna i kako bi se izbegli problemi u komunikaciji i različiti nesporazumi, treba poštovati određena pravila koja se odnose na značenja, a to su:

  • treba da bude jasna funkcija korišćenja simbola,
  • treba da se koriste simboli sa preciznim značenjem,
  • svaki simbol treba da zadrži u toku komunikacije svoje značenje,
  • termini koji se koriste moraju biti precizno definisani,
  • interpretacija pojedinih izraza i delova teksta mora imati u vidu celinu teksta,
  • značenja reči moraju ostati neizmenjena,
  • znakovi moraju imati ista značenja,
  • treba tražiti saglasnost u slučajevima različitih sistema mišljenja,
  • u komunikaciji treba biti kooperativan, težiti tačnom tumačenju stava sagovornika i ne zasnivati vlastitu argumentaciju na pojedinim neuspelim formulacijama sagovornika.  

Svaki problem sa komunikacijom može dovesti do toga da se poruka loše prenese ili protumači i zbog toga je veoma bitno raditi na usavršavanju tehnike komunikacije i usvojiti neka opšta pravila komuniciranja kako ne bi nastali različiti problemi u komunikaciji na poslu kao i u svakodnevnom životu.

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Request for Appointment 10 saveta za delegiranje
Komunikacija u timu Requesting Appointment
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Prodaja i menadžment prodaje i Odnosi s javnošću.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.