Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Upravljanje informacijama

"Čovek koji nema informaciju, ne može da preuzme odgovornost. Čovek koji ima informaciju, nema drugog izbora sem da preuzme odgovornost."

Jan Carizon, predsednik "SAS"-a

Opis kursa

Na kursu se obrađuje pojam informacije i njen značaj u savremenom svetu, kao i tokovi informacija u savremenom svetu. Obrađuje se upravljanje informacijama i daje odgovor na pitanja zašto je potrebno upravljati informacijama, na koji način i ko upravlja informacijama. Biće reči o problemima koji se javljaju u upravljanju informacijama i kako ih rešiti kao i o sigurnosti informacija.

Cilj kursa

Informacija je moć. Koliko znamo, toliko vredimo. Od toga kakve informacije posedujemo, kako su one skladištene, da li iz njih možemo izvući prave podatke i samim tim doneti kvalitetne zaključke - zavisi da li ćemo dobiti ili izgubiti tržišnu utakmicu. Na kursu se dobijaju odgovori na pitanja: Šta je ustvari korisna informacija i na koji način treba upravljati njenim tokom? Kako obezbediti sigurnost informacija? Kako upravljati informacijama unutar firme?

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracijaPreduzetništvo i Finansijski menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.