Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Kako razmišljaju bankari

Svet finansija i bankarstva često se doživljava kao misteriozan i kompleksan, posebno kada je reč o kreditnom riziku. Da bismo bolje razumeli kako bankari razmišljaju i donose ključne odluke koje oblikuju sudbinu banaka i njihovih klijenata, pridružite se predavaču Aleksandru Vasilskom na seminaru „Kako razmišljaju bankari”. Ovaj seminar pruža temeljan uvid u svet kreditnih analiza, upravljanja rizikom i donošenja odluka koje bitmo utiču na finansijsku stabilnost.

Kreditni rizik na dnevnom redu

Aleksandar Vasilski, stručnjak u oblasti kreditnog rizika, vodi vas kroz temelje ovog važnog koncepta. Na samom početku postavlja se pitanje šta je kreditni rizik. Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da će određeno potraživanje ostati nenaplaćeno, što može prouzrokovati ozbiljne probleme za banke i njihove klijente.

Kreditni rizik se sastoji iz dva osnovna dela:

1. verovatnoća stečaja: ovaj deo obuhvata procenu šanse da će firma zapasti u finansijske teškoće i otići u stečaj, što će ugroziti vraćanje kredita;

2. naplata potraživanja: nakon što je kredit dospeo, banke se oslanjaju na instrumente obezbeđenja kako bi naplatile potraživanje od klijenata.

Seminar vas vodi korak po korak kroz proces procene kreditnog rizika, pružajući vam uvid u to kako bankari donose odluke i koje faktore uzimaju u obzir.

Finansijska analiza: ključni deo procene

Na samom početku seminar se bavi finansijskom analizom kao osnovnim alatom u proceni kreditnog rizika. Aleksandar Vasilski ističe da finansijska analiza čini čak 70% ukupne odluke o tome da li je određeni biznis dobar. Kroz ovaj segment seminara naučićete kako da čitate finansijske izveštaje i analizirate ih.

Rizičnost delatnosti: zaštita u uslovima krize

Kada se bavi segmentom rizičnosti delatnosti, Vasilski naglašava važnost razmatranja okolnosti i uslova u kojima se biznis obavlja. U vreme krize, neki sektori su visokorizični, dok su drugi stabilniji. Razumevanje rizičnosti delatnosti pomaže bankama da donesu odluke o odobravanju kredita.

Tržište i ponašanje klijenata

Seminar takođe obuhvata teme u vezi sa tržištem i ponašanjem klijenata. Bankari prate tržišne trendove i ekonomske faktore da bi procenili kako će to uticati na poslovanje njihovih klijenata. Takođe, razmatraju kako je klijent u prethodnom periodu servisirao svoje obaveze prema bankama i dobavljačima, da li je bilo blokade računa ili drugih problema.

Fokus na pravnim licima

Poseban naglasak tokom seminara stavlja se na pravna lica i način na koji ih bankarski sektor posmatra. Šta je to što pravno lice čini atraktivnim za banku i kako se odlučuje o potencijalnom finansiranju? Ovo su ključna pitanja na koja ćete dobiti odgovore tokom seminara.

Aleksandar Vasilski, kao stručnjak u oblasti kreditnog rizika i risk menadžmenta, pomaže vam da shvatite kako se bankari suočavaju s izazovima i donose odluke koje utiču na finansijsku stabilnost i uspeh njihovih klijenata.

Da rezimiramo, seminar „Kako razmišljaju bankari” je jedinstvena prilika da dublje razumete svet kreditnog rizika i steknete dragocene uvide u donošenje najbitnijih finansijskih odluka. Naučićete kako da čitate finansijske izveštaje, analizirate rizik i razumete ponašanje klijenata. Svojim učesnicima pruža neophodne alate za uspeh u svetu finansija i bankarstva. Ne propustite ovu priliku da proširite svoje znanje i veštine u oblasti kreditnog rizika uz Aleksandra Vasilskog.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Poslovna korespondencija - jezička i pravopisna pravila Sales Letter to Current Client
10 menadžerskih zapovesti Seminar - Kreativno donošenje odluka
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.