UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

17 glavnih uloga menadžera

Menadžer mora da je svestrana ličnost. Da vlada mnogim veštinama i znanjima. Da obavlja različite uloge. Svaka uloga menadžera u kojoj mora da se nađe u skladu sa datom situacijom doprineće da se određeni posao što bolje obavi. 


Sedamnaest najznačajnijih uloga koje morate obavljati da bi bili uspešan menadžer su:

1. Koordinator. Uloga koordinatora podrazumeva da radite na povezivanju i koordinaciji svih učesnika u realizaciji određenih poslova i zadataka.

2. Komunikator. Uloga komunikatora znači da primate, analizirate, selektujete potrebne informacije i distribuirate ih onima kojima su neophodne za obavljanje  poslova i zadataka.

3. Lider. Uloga lidera podrazumeva da usmeravate ljudske i druge resurse, rešavate probleme i konflikte, dajete zadatke i naloge u cilju efikasnog vođenja i završetka poslova.

4.  Donosioc odluka. U toku obavljanja upravljačkih zadataka kao menadžer, morate donositi veliki broj odluka. To je jedna od Vaših glavnih dužnosti.

5. Kreator atmosfere. Pored dobre komunikacije i dobre koordinacije rada, treba da stvarate dobru atmosferu među izvršiocima, kako bi oni što bolje obavili svoje zadatke.Treba da znate da motivišete zaposlene, tj. doprinesete njihovoj zainteresovanosti da što bolje obave poslove.

6. Proizvođač. To znači da proizvodite ideje, zaduženi ste da se posao izvrši, kontrolišete proizvodni proces do konačnog proizvoda.

najvaznije uloge menadzera

7. Preduzetnik. Ovo podrazumeva sve one karakteristike preduzetnika zahvaljujući kojima se sklapaju poslovi, osmišljavaju nove ideje za nove poslove, proizvode i usluge.

8. Administrator. Bavite se papirologijom, precizni ste, pedantni i tačni u administrativnim poslovima.

9. Reprezent. Predstavljate preduzeće u komunikaciji sa okruženjem.

10. Veza. Zaduženi ste da uspostavljate veze između različitih sektora unutar preduzeća.

11. Monitor. Pratitite okruženje i prikupljate informacije za odluke.

12. Distributer. Distribuirate informacije unutar organizacije.

13. Zastupnik.  Delite informacije izvan preduzeća tj. odnosite se sa javnošću.

14. Inovator. Zaduženi ste za predlaganje novih rešenja.

15. Kontrolor poremećaja. Vi ste osoba koja rešava krizne situacije.

16. Alokator resursa. Umete da raspolažete ograničenim resursima u preduzeću.

17. Pregovarač. Misli se na veštine internog i eksternog pregovaranja.

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Zašto je web sajt važan za vaš biznis? Karakteristike uspešnog tima i značaj timskog rada
Komunikacija u timu Životni ciklus proizvoda
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Strategijski i operativni menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.