Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Email marketing kao marketing budućnosti

Email marketing predstavlja slanje jedinstvenih komercijalnih sadržaja putem e-mail-a korisnicima koji su odobrili da primaju date sadržaje. To je poslovna strategija za zadržavanje i povećavanje baze korisnika kroz izvršavanje i isporučivanje bitnih sadržaja koristići e-mail. Email marketing predstavlja jedan od najvažnijih delova Internet marketinga. Njegova osnovna prednost je u tome što omogućava direktnu komunikaciju sa korisnikom proizvoda ili usluga kompanije.

E-mail omogućava informisanje o novom proizvodu ili usluzi, podučavanje potencijalnih korisnika kako bi pravilno koristili proizvod ili uslugu, objavljivanje vesti koje se odnose na tematiku kojom se  kompanija bavi, vođenje diskusija na temu koja je u interesu kompanije itd. Da bi se postigao pozitivan efekat e-mail marketinga poruke se moraju slati samo korisnicima koji žele da primaju informacije date kompanije. Neophodno je izbegavati slanje spam poruka. Spam je e-mail poruka koju je korisnik dobio, a koja nema direktne ili indirektne veze sa njim. Email marketing, kao internet marketing strategija, može biti upotrebljen za vođenje prodaje, obezbeđivanje korisničkog servisa i izgradnju bližih odnosa sa korisnicima. 

E-mail je najbrže rastući komunikacioni medij na svetu danas. Preko 30 milijardi e-mail poruka razmeni se dnevno na svetu. E-mail je iz osnova promenio način komunikacije među ljudima, uklonio razne barijere u pisanju i omogućio milionima ljudi da učestvuju u dijalogu, na jednostavan i brz  način. E-mail je moćno sredstvo u marketingu kompanije, analizi poslovanja i stvaranju slike o kompanij i njenim proizvodima u javnosti. Zahvaljujući njegovom eksplozivnom rastu kompanije ga mogu upotrebiti kako bi dobile obrazac ponašanja svojih korisnika i tako bolje razumele njihove potrebe. E-mail je veoma efikasno sredstvo za ostvarivanje prihoda, razvijanje odnosa sa korisnicima i kreiranje kvalitativno različitog brenda u odnosu na konkurentske kompanije. 

Prednosti email marketinga

Email marketing kao sredstvo direktnog marketinga pruža brojne prednosti, kao što su:

Omogućava brz odgovor na zahteve korisnika. E-mail smanjuje vreme odgovora na zahteve korisnika, od 6 do 8 nedelja u slučaju klasične pošte, na 48 sati u većini slučajeva. Korisnici imaju mogućnost da odmah odgovore vraćanjem e-mail-a ili pritiskom mišem na link ka Web sajtu kompanije, kako bi došli do više informacija. Tako se ostvaruje interakcija između kompanije i njenih korisnika.

E-mail štedi vreme. Zahvaljujući upotrebi email marketinga kompanije su značajno smanjile troškove vremena u odnosu na marketing koji koristi tradicionalnu poštu.

email marketing kao sredstvo direktnog marketinga

E-mail  jača poziciju brenda. Redovno poslate e-mail poruke koje sadrže ispravno naslovljene teme poruke (Subject) jačaju poziciju kompanije i njenih proizvoda. E-mail stvara dvosmernu vezu sa korisnicima i podstiče dugotrajne, kvalitativne odnose.S obzirom da je korisnik dao svoj pristanak za prijem informacija o proizvodima i servisima kompanije, e-mail poruke kompanije se očekuju kao poruke od prijatelja.

E-mail je efikasan način za dovođenje posetilaca na Web sajt. HTML linkovi mogu biti ubačeni u e-mail, tako da brzo usmeravaju korisnike ka Web sajtu kompanije. Tako se povećava broja korisnika koji se registruju na Web sajtu. Kompanija posle toga može registrovanim korisnicima slati ciljane sadržaje.

Rezultati mail marketing kampanje se lako mere. Uspeh marketinške kampanje može biti meren korišćenjem softverskih programa koji su napravljeni tako da snimaju odgovore od strane korisnika.

E-mail je široko rasprostranjen. On je najviše korišćen aspekt Internet-a i deo je svakodnevne aktivnosti velikog broja ljudi.

Email se može prilagoditi korisniku. Kada se mailing liste koriste zajedno sa bazama podataka o korisnicima, kampanje se mogu prilagoditi korisnicima, tako da svaki e-mail sadrži podatke koji se odnose na datog korisnika. Integracija sa bazama podataka omogućava stvaranje korisničkih grupa koje će primati e-mail-ove koji su odgovarajući za neku njihovu zajedničku karakteristiku (npr. obrazovanje, pol, starost itd.), tako da  e-mail-ovi koji se šalju mogu biti jednostavno selektovani i usmereni.

 

Proces e mail marketinga

Proces e-mail marketinga se sastoji iz šest faza:

1. Prikupljanje podataka o korisnicima. Ovde se prvenstveno misli na dolaženje do e-mail adresa potencijalnih korisnika proizvoda ili usluge. Na osnovu načina na koji je kompanija došla do liste e-mail adresa korisnika razlikuju se dve vrste mailing lista:

Kompanijina sopstvena lista je lista e-mail adresa korisnika koju je kompanija sakupila kroz prethodne kontakte sa korisnicima, prijavama na Web sajtu kompanije, preko CPA modela ili na druge načine sa potvrdom korisnika.

Iznajmljena ili kupljena lista je lista e-mail adresa korisnika koju je kompanija iznajmila ili kupila od prodavaca lista. Prodavci su kompanije specijalizovane za sakupljanje korisničkih e-mail adresa na Internet-u.

Na osnovu ovih lista pravi se privatna baza podataka korisnika.

2. Definisanje ponude u kampanji i ciljnog segmenta. Ovaj korak e-mail marketinga podrazumeva kreiranje ponude, e-mail-ove koji nastavljaju interakciju sa korisnicima koji su odgovorili na prvobitni e-mail koji je poslala kompanija, telemarketinške aktivnosti, kreiranje podgrupa unutar prvobitne korisničke liste i sl.

3. Izgradnja liste korisnika / Segmentacija. Kada se kreira mailing lista, potrebno je uključiti što je moguće više podataka o korisnicima, kako bi se sadržaj e-mail-a što više približio njihovim sferama interesovanja. (npr. podaci o demografskoj strukturi korisnika, kompaniji u kojoj korisnik radi, zanimanju korisnika tj.sve što se odnosi na specifične potrebe koje bi mogle da zadovolje korisnika.

4. Kreiranje e-mail poruke. Postoji više pristupa kreiranju e-mail poruka koje se šalju korisnicima. Neke marketinške kompanije nude „tekući" (streaming) video i ostale širokopojasne (broadband) sadržaje, druge kompanije koriste sadržajne HTML poruke. HTML sadržaji su veoma efikasni za igrađivanje brenda i imidža kompanije. Veoma je korisno i popularno dodavanje reklamnih banera u e-mail poruke.

kreiranje e-mail poruke

5. Vremensko planiranje email kampanje. Najpogodnije vreme za otpočinjanje email marketinške kampanje jeste sredina radne nedelje u satima posle završnih opreterećenja zaposlenih.

6. Posmatranje i merenje reakcije korisnika. U email marketinškoj kampanji, praćenje reakcije korisnika ostvaruje se merenjem  aktivnosti, kao što su broj klikova na hipertekstualne linkove koji se nalaze u marketinškoj e-mail poruci (click-through) i broj marketinških e-mail  poruka koje su korisnici otvorili i pročitali (open-ups). 

Modeli mail marketinga

Postoji osam modela email marketinga:
 

1. Korisnički baziran e-mail. U modelu korisnički baziranog e-mail-a, kompanija poziva posetioce sopstvenog Web sajta (postojeće potrošače i potencijalne potrošače) da podnesu zahtev za uključivanjem  njihove e-mail adrese u kompanijsku e-mail listu, kako bi povremeno primali e-mail poruke sa najavama novih i promotivnim ponudama proizvoda i usluga.

2. Kompanijske novine (newsletter). Kompanijske e-mail novine za razliku od korisnički baziranog e-mail-a podrazumevaju neku vrstu uređivačke koncepcije i imaju redovni raspored izlaženja. Sastoje se od saveta tipa „novosti koje možete koristiti", koji se odnose na ponuđene proizvode i usluge kompanije i na „vesti o kompaniji", kao što su finansijski položaj kompanije na tržištu, novi poslovni projekti, promene u rukovodećem timu kompanije...  

3. Servis podsetnik. Servis podsetnik je servis koji se zasniva na kalendaru i podseća korisnike na određene datume. Npr. sajtovi elektronske trgovine nude listu  poklona na datume koji su vezane za godišnjice i rođendane dragih osoba datog korisnika.

4. Servis posrednici. Ovi servisi igraju ulogu medijatora između korisnika i marketinških kompanija. Korisnici se pozivaju da se registruju na ove servise i da izaberu iz kojih različitih oblasti bi želeli da primaju obaveštenja putem e-mail-a. Ovi servisi, zatim marketinškim agencijama prodaju dozvoljeni pristup kupcima. Menadžeri ovih servisa često ne predaju e-mail adrese svojih pretplatnika marketinškim kompanijana, već marketinške kompanije daju svoje poruke menadžerima servisa, koji ih zatim u ime marketinških kompanija prosleđuju ka pretplatnicima servisa.

5. Sponzorisani e-mail časopisi. Na hiljade nezavisnih pisaca pronašlo je da je e-mail jednostavno, ali efikasno sredstvo samoizdavaštva. Milioni korisnika su se pretplatili. Takođe, mnogi Web i tradicionalni izdavači samostalno nude zbirke e-mail-ova i e-mail časopisa. Većina od ovih izdavača prihvata reklamiranje.

6. Sponzorisane diskusione liste. E-mail je popularno sredstvo za vođenje diskusija i debata u virtuelnoj zajednici. Ovde se misli na pravljenje e-mail diskusionih lista koje su posvećene gotovo svim temama koje se mogu zamisliti. Svaki pretplatnik diskusione liste dobija kopiju svake e-mail poruke koja se pošalje u listu.

7. Advokatski marketing. Advokatski marketing je model gde se angažuju postojeći korisnici kompanije da dobrovoljno među svojim poznanicima šire informacije o kompaniji i njenim proizvodima i uslugama. Ovo je strategija„prijatelj dovodi prijatelja". Korisnici regrutuju svoje prijatelje koji nadalje šire vesti o kompaniji.

8. Partnerski marketing. Ovo je strategija u kojoj kompanija svojim korisnicima šalje komercijalne e-mail-ove za račun partnerske kompanije. 

modeli mail marketinga

Neka od pravila email marketinga

1. Pažljivo biranje ciljane populacije korisnika. Uspesnost kompanijske prodaje direktno je vezana sa njenom uspešnošću u proceni ciljnog tržišta za svoje proizvode.

2. Pravljenje internih kompanijskih e-mail lista. Kompanije treba da se oslone na sopstvene e-mail liste korisnika, iako njihovo pravljenje zahteva mnogo više vremena i truda nego zakupljivanje e-mail lista od specializovanih organizacija koje se bave njihovim prikupljanjem. Razlog je daleko veći odziv korisnika u slučaju internih kompanijskih lista.  

3.Nuđenje korisnicima dodatne vrednosti zauzvrat njihove prijave na e-mail listu. Kompanije putem Internet marketinga moraju ponuditi svojim korisnicima zauzvrat i neki vid besplatnih usluga i informacija, kako bi zadobile njihovu lojalnost. Korisnik koji prima e-mail treba da se oseti posebnim, a idealan način za to jeste da kompanija sa njim podeli neku ekskluzivnu informaciju.

4. Personalizovanje e-mail-a. Personalizovanje zaglavlja poruke u vidu obraćanja korisniku njegovim ličnim imenom učiniće da korisnik ima utisak da poruku prima od prijatelja i samim time proizvesti poverenje korisnika prema kompaniji. U obraćanju korisnicima kompanija treba da se pridržava pravila pravilo „4 prema 1", odnosno da za svako komercijalno obraćanje preko mailing liste jednom „Kompanija" treba da prethodi bar 4 „Korisnik". Korisnici vole da čuju da su oni na prvom mestu važnosti za kompaniju.  Dobro je da važnije e-mail poruke budu potpisane od strane vlasnika kompanije.  Poruka od vlasnika kompanije ima veliki efekat na korisnika.

5. Jednostavan način kontakta korisnika sa kompanijom. U marketinškom e-mail-u moraju biti jasno i vidljivo navedeni načini na koje korisnik može stupiti u kontakt sa kompanijom (telefon, e-mail adresa, faks, itd.), kako zbog kupovine proizvoda ili usluga, tako o zbog davanja korisnih saveta i primedbi  koje se odnose na marketinšku kampanju.

6. Kompanija treba da koristi činjenice koje će učiniti njenu tvrdnju verodostojnom Prilikom kreiranje komercijalnog e-mail kompanija treba da da odgovore na pitanje „Zašto korisnik treba da kupi dati proizvod ili uslugu". Realno procenjujući situaciju na tržištu i kvalitet svog proizvoda ili usluge  kompanija treda da ubedi korisnika u potrebu da korisnik kupi baš njihov proizvod ili uslugu, a ne od neke konkurentske kompanije.

Email marketing predstavlja jedno od najefikasnijih sredstava marketinga koje je danas poznato. Svaka kompanija koja želi da ostvari poslovni  uspeh, ne može da ignoriše veliku prodaju i marketinški potencijal email marketinga. On je efikasno i veoma jeftino sredstvo za zadobijanje i zadržavanje korisnika. E-mail je oličenje marketinga „jedan prema jedan", potpuno odgovarajući za personalizovan i ciljan odnos sa korisnicima.

softveri za email marketing

Softveri za email marketing

Da biste se uspešno bavili email marketingom moraćete da koristite odgovarajuće softvere. Danas postoji veliki broj različitih softvera za email marketing a u zavisnosti od toga kolika je vaša email marketing lista, koje podatke želite da pratite i koje mogućnosti email marketing automatizacije su vam potrebne kao i drugih faktora opredelićete se za izbor email marketing provajdera. Ono što niko ne želi jeste da poruka koju šalje svojim email pretplatnicima završi u spam folderu i zbog toga vam preporučujemo da napravite pravi izbor kada započinjete vaše email marketing kampanje. Među najpoznatijim softverima za e mail marketing su MailChimp, AWeber, MailerLite, Get Response i drugi. Napravite dobru email kampanju, testirajte pre slanja i obavezno pratite statistiku. Prilagođavajte vašu kampanju i testirajte email šablon dok ne dobijete zadovoljavajuće rezultate. 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako promeniti život i pronaći uzrok nezadovoljstvu Seminar - Značaj i primena standarda u razvoju softvera
Poslujte, ali sa osmehom Presentation Sample Two
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.