BusinessAcademy je pravi izbor za unapređenje vaše karijere. Prijavite se!

Seminar - Upravljanje rizicima

Zbog sve veće globalizacije finansijskog tržišta, često usled izbijanja kriza u jednom regionu dolazi do njenog širenja na ostale delove sveta. Takođe, pojava krize u jednom segmentu finansijskog tržišta, npr. na tržištu kapitala, dovodi do pojave kriza u drugim segmentima tržišta.

Prethodno pomenuti razlozi kao i sve ubrzaniji razvoj finansijskog tržišta i pojava novih finansijskih instrumenata u svakodnevnoj upotrebi nameću obavezu pred bankarski menadžment da razviju efikasan sistem upravljanja rizicima.

Na tročasovnom seminaru RISK MANAGEMENT– Nova filozofija bankarskog poslovanja saznaćete:
• Šta predstavlja koncept upravljanja rizicima?
• Zašto je neophodno upravljati rizicima u savremenom bankarskom poslovanju?
• Koje su najznačajnije posledice globalne ekonomske krize na poslovanje banaka danas?
• Šta predstavlja kreditni rejting?
• U čemu se sastoji analiza kreditnog zahteva klijenta?

Na ova ali i na mnoga druga pitanja odgovoriće Vam diplomirani ekonomista Saša Ivanović,  Deputy Head of SE Risk Management Department, Raiffeisen bank, Beograd.

Gdin. Ivanović ima dugogodišnje bankarsko iskustvo iz oblasti kreditne analize, određivanja strukture, praćenja i izveštavanja kreditnog portfolia banke.

Takođe je obavljao poslove definisanja internih kreditnih rejtinga klijenata banke, definisanja procesa, izrade i implementacije odgovarajućih procedura koji se tiču risk pitanja kao i drugih delatnosti iz delokruga rada sektora za upravljanje rizicima.

Učesnik je više značajnih domaćih i međunarodnih savetovanja i konferencija.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Dialogue With a Salesman Emocionalna inteligencija
Kultura usluge prema kupcima - customer service Announcing a Sales Campaign, Promotion or Incentive Program
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.