Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Upravljanje rizicima

Zbog sve veće globalizacije finansijskog tržišta, često usled izbijanja kriza u jednom regionu dolazi do njenog širenja na ostale delove sveta. Takođe, pojava krize u jednom segmentu finansijskog tržišta, npr. na tržištu kapitala, dovodi do pojave kriza u drugim segmentima tržišta.

Prethodno pomenuti razlozi kao i sve ubrzaniji razvoj finansijskog tržišta i pojava novih finansijskih instrumenata u svakodnevnoj upotrebi nameću obavezu pred bankarski menadžment da razviju efikasan sistem upravljanja rizicima.

Upravljanje rizicima u bankarskom sektoru malih preduzeća

Da bismo bolje razumeli upravljanje rizicima u bankarstvu, prvo moramo sagledati bankarski sektor kao deo šireg finansijskog sistema. Finansijski sistem obuhvata različite subjekte i mehanizme koji omogućavaju tok novca i kapitala kroz ekonomiju. Banke igraju važnu ulogu u ovom sistemu jer prikupljaju depozite i pružaju kredite.
Svaka banka se bavi segmentacijom svojih klijenata kako bi bolje razumela rizike i prilike koje dolaze s njima.
Ovaj seminar će razmotriti važnost upravljanja rizicima u bankarstvu, klasifikaciju rizika kojima su banke izložene, Basel standarde i njihovu povezanost sa globalnim finansijskim krizama.

Globalni uticaj na upravljanje rizicima

Globalna priroda finansijskih tržišta često dovodi do širenja kriza iz jednog regiona na druge delove sveta. Ovo je naročito očigledno tokom finansijskih kriza, kada problemi koji nastaju na jednom tržištu, kao što je tržište kapitala, mogu izazvati lančanu reakciju i uticati na ostale segmente tržišta. Ovi događaji jasno ukazuju na neophodnost efikasnog upravljanja rizicima.

Izazovi savremenog bankarskog poslovanja

Brz razvoj finansijskih tržišta, zajedno sa stalnim uvođenjem novih finansijskih instrumenata, predstavlja dodatni izazov za upravljanje u bankama. Da bi se uspešno suočila sa ovim izazovima, preduzeća moraju razviti i implementirati napredan sistem upravljanja rizicima. U ovom kontekstu, seminari posvećeni ovoj temi igraju bitnu ulogu.

Temelji seminara i ključne teme

Seminari pružaju duboke uvide i praktične veštine koje se u sektoru malih preduzeća mogu primeniti kako bi se efikasno identifikovali i analizirali rizici i kako bi se upravljalo tim rizicima. Ova obuka nudi niz najvažnijih tema i pitanja koja se bave suštinskim aspektima upravljanja rizicima. Na seminaru „Risk management – Nova filozofija bankarskog poslovanja”, učesnici će imati priliku da dublje istraže najvažnije aspekte upravljanja rizicima u bankama.

Razmatranje ključnih pitanja

Tokom ovog tročasovnog događaja razmotrićemo mnoštvo ključnih pitanja:

• Šta predstavlja koncept upravljanja rizicima?
• Zašto je neophodno upravljati rizicima u savremenom bankarskom poslovanju?
• Koje su najznačajnije posledice globalne ekonomske krize na poslovanje banaka danas?
• Šta predstavlja kreditni rejting?
• U čemu se sastoji analiza kreditnog zahteva klijenta?

Kako se definiše koncept upravljanja rizicima?

Zašto je upravljanje rizicima neophodno u savremenom bankarskom poslovanju?
Kako globalna ekonomska kriza utiče na današnje bankarsko poslovanje?
Šta je kreditni rejting i kako se analizira kreditni zahtev klijenta?

Odgovore na ova pitanja daće gospodin Saša Ivanović, iskusni ekonomista i Deputy Head of SE Risk Management Department u Raiffeisen banci u Beogradu. Sa bogatim bankarskim iskustvom u oblasti kreditne analize, strukturalnog praćenja kreditnog portfolija i definisanja internih kreditnih rejtinga klijenata, gospodin Ivanović će podeliti svoje praktično znanje i iskustvo sa učesnicima seminara.

Takođe, gospodin Ivanović je aktivno učestvovao u definisanju procesa i procedura za upravljanje rizicima u banci, što ga čini izuzetno kompetentnim predavačem za ovu temu. Njegovo učešće na mnogim domaćim i međunarodnim savetovanjima i konferencijama dodatno potvrđuje njegovu stručnost u oblasti upravljanja rizicima.

Praktična vrednost seminara

Učešćem na ovom seminaru steći ćete teorijsko znanje o upravljanju rizicima, ali ćete se upoznati i sa praktičnim alatima koje možete primeniti u svakodnevnom poslovanju vašeg preduzeća. Takođe, ovaj seminar vam pruža priliku za povezivanje sa drugim profesionalcima iz iste oblasti, što može biti korisno za razmenu ideja i iskustava.

Upravljanje rizicima je nezaobilazan element za očuvanje finansijske stabilnosti i uspešno poslovanje u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju. Seminar „Risk management – Nova filozofija bankarskog poslovanja” pruža sveobuhvatan pregled ovog važnog koncepta i omogućava učesnicima da steknu dragocena znanja i veštine koje će primeniti u praksi.
Upravljanje rizicima je neophodno za održavanje stabilnosti i sigurnosti u bankarskom sektoru, posebno kada je reč o malim preduzećima. Basel standardi igraju ključnu ulogu u usmeravanju banaka ka adekvatnom upravljanju rizicima, a stručni seminari poput ovog pružaju vredne uvide i alate za bankarske profesionalce kako bi efikasno upravljali rizicima u dinamičnom i globalnom bankarskom okruženju.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Translator Cover Letter Example Komunikacija u timu
Memo 1 Kako promeniti život i pronaći uzrok nezadovoljstvu
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.