Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Timski rad u organizaciji i povećanje efikasnosti tima

Efikasnost tima se postiže:

 • Kada su članovi tima zadovoljni poslom
 • Kada se postigne visok nivo performansi dodeljenih zadataka
 • Kada se sa što manje resursnih inputa ostvari što više proizvodnih autputa


Da bi obezbedili i povećali efikasnost tima i osigurali da timski rad u organizaciji dobro funkcioniše potrebno je da:

 • Jasno definišete smernice za rad tima
 • Izgradite formalne procedure
 • Jasno definišete ciljeve u pisanoj formi
 • Utvrdite ovlašćenja
 • Pronađete optimalnu veličinu tima
 • Izaberete predsedavajućeg grupe
 • Definišete dnevni red i prateći materijal podelite pre sastanka
 • Definišete početak i završetak sastanka


Najznačajniju ulogu u povećanju efikasnosti tima ima lider.

Jedan od načina na koji lider podiže efikasnost tima jeste delegrajući zadatke članovima tima. Ključni aspekt rukovođenja danas jeste delegiranje zadataka ili autoriteta. Ukoliko se zadaci ne dodeljuju lider rizikuje da tim postane neefikasan i demoralisan i da timski rad u organizaciji ne daje planirane rezultate.

timski rad u organizaciji

Pozitivni aspekti delegiranja su:

 • viši stepen efikasnosti,
 • povećane motivacije,
 • razvijanje veštine tima,
 • bolja raspodela rada u grupi.

Sigurni znaci da delegiranja nema, ili je loše izvršeno, jeste postojanje tendencija da se "ne koriste dovoljno mozgovi", motivacija tima i moral tima su niski, lider radi do kasno, tim je zbunjen ili konfliktan, često se postavljaju pitanja koja se odnose na delegirane zadatke. U takvim slučajevima potrebno je napraviti korekcije u rasporedu odgovornosti.

Da bi obezbedio uspešan timski rad u organizaciji, lider tima treba i da:

 • Definiše strategiju i program rada u saradnji sa svim članova tima
 • Podeli uloge, zadatke i odgovornosti svakom članu tima adekvatno znanjima i sposobnostima i obezbedi da ih oni razumeju i prihvate
 • Ustanovi, uz konsultacije sa saradnicima, osnovna pravila ponašanja i postavi ih da budu jasna i vidljiva
 • Ustanovi sistem praćenja, procene i merenja rezultata i način nagrađivanja
 • Istakne javno koje će koristi članovi tima imati jer su prihvatili učešće u radu
 • Prati uspeh svakog člana tima
 • Postignute rezultate istakne na vidljivo mesto
 • Nagradi i proslavi svaki uspeh tima, naročito one koji se mogu izmeriti
 • Pronađe nove načine na koje može da se poveća motivacija tima
 • Održava redovno sastanke kako bi se održavao entuzijazam članova tima

Tim sačinjavaju pojedinci koji poseduju tri osnovne grupe znanja i veština. 

Prve su funkcionalna znanja koja se temelje na obrazovanju i struci. Poželjno je da tim čine pojedinci različitih struka koji mogu delovati interdisciplinarno i tako svaki zajednički problem sagledati i rešavati iz čitavog niza različitih uglova. 

Slede veštine rešavanja problema i donošenja odluka i na kraju socijalne veštine (slušanje, verbalni i neverbalni govor, asertivnost, rešavanje sukoba i slično).

Jedna od najvažnijih osobina koje menadžer mora posedovati jeste sposobnost organizovanja i upravljanja timom. Upravljati timom nije lako. Postoji veliki broj različitosti među članovima tima. One se pre svega odnose na različito ponašanje, različitosti u kulturi, razlike u shvatanjima... Sve te razlike treba smanjiti, približiti ih jedne drugima, svesti na zajednički imenitelj kako bi se ispunili ciljevi jednog preduzeća i povećala efikasnost i efektivnost jednog tima. Menadžeri prilikom formiranja timova trebaju biti veoma oprezni. Često se dešava da menadžeri imaju sjajne kandidate za tim, ali se oni međusobno ne razumeju. 

Da bi se oformio uspešan tim treba poći od profila ličnosti učesnika u timu, traženih sposobnosti, odgovarajuće uloge u timu... Veština formiranja članova tima jeste u pronalaženju osoba čije ce se osobine poklapati sa zahtevima posla u timu. Treba izgraditi tim koji će  pokrivati ceo posao i omogućiti uspeh u realizaciji ciljeva.

Zbog toga je selekcija članova tima veoma važna za uspešno funkcionisanje organizacije. 

Da bi jedna osoba mogla da postane član tima mora da poseduje sledeće osobine, sklonosti i veštine:

1. fleksibilnost, pružanje podrške, timsku svesnost, 
2. da je to osoba koja je spremna da deli informacije sa drugim članovima tima, 
3. da ta osoba ima sposobnost motivisanja, planiranja, postavljanja ciljeva, 
4. da je vešta u rešavanju konflikata, 
5. da je kooperativna, 
6. da podiže radni moral, 
7. da ima organizacione sposobnosti, 
8. da zna da upravlja vremenom, 
9. da procenjuje i rešava probleme, 
10. da poseduje sklonost ka  kompromisu, 
11. da je spremna da istrpi konstruktivnu kritiku, 
12. da priznaje greške, 
13. da ima strpljenje, 
14. da je tolerantna, preduzimljiva, marljiva, ekstrovertna, samosvesna.

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Briga o kupcima Četiri načina da pokrenete svoju kreativnost
Šta ne treba da radite na radnom mestu? Regrutovanje kadrova - temelj uspešnog poslovanja
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Menadžment projekata i Odnosi s javnošću.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.