Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

3 strategije odnosa sa javnošću

// Kutak za marketing stručnjake i prodavce

 

Postoji 3 najčešće strategije odnosa sa javnošću:

1. Nediferencirana strategija

Nastupate  na čitavom prostoru sa jednim programom. Usmeravate se na masovni oblik komunikacije sa okruženjem, preko različitih kanala komunikacije. Putem ove strategije želite da što širu javnost upoznate sa svojim poslovanjem i da postignete bolji ukupni imidž. Ova strategija vam  ne obezbeđuje pridobijanje poverenja široke javnosti (retko koja poruka ima isto značenje za sve).

2. Diferencirana strategija

Kreirate poseban program komuniciranja, za svaki pojedinačni segment javnosti. Nastojite da na što širim prostorima ostvarite komunikaciju i bolji imidž na svakom segmentu. Primena ove strategije može dovesti do povećanja troškova poslovanja.

3. Fokusirana strategija

Usredsređujete se na izabranu ciljnu javnost, najčešće onu u odnosu na koju je ste ostvarili dobru pozicioniranost. Primena ove strategije je najčešća kada imate ograničena sredstva finansiranja, a podrazumeva posebne programe komunikacije, izbor medija itd.

Koju ćete strategiju primeniti zavisi od finansijskih mogućnosti vaše organizacije i homogenosti javnosti. Kad su sredstva ograničena, preporučuje se da idete na fokusiranu strategiju. Ako je sredina homogena po običajima, navikama, shvatanjima, idite na nediferenciranu strategiju.

 

Autor: Miroslav Zorić

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Komunikacija u timu SWOT analiza
Plate direktora - zarade od kojih zastaje dah Seminar - Trade marketing

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.