Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

9 uloga u timu

// Kutak za menadžere i HR menadžere

 

Timovi najcešće imaju od 3 do 20 članova. Povećanjem broja članova smanjuje se mogućnost interakcije i međusobnog uticaja.

Razlikuju se mali timovi (od 2 do 4 osobe) i veliki timovi (12 i više ljudi). Mali timovi su složniji, članovi postavljaju pitanja i razmjenjuju više iskustva. U malim timovima se više javlja zadovoljstvo članova, pre se stvaraju prisni odnosi. Članovi sepuno više trude da budu u dobrim odnosima, teže neformalnom odnosu te imaju minimalne zahteve naspram rukovodioca. Nerazumijevanja i suprotna mišljenja javljaju se češce kod timova čiji je broj članova veći od 12.

Optimalan broj članova tima je od 5-8. Najčešće uloge u timu su: koordinator, specijalista, kreativac, radnik tima, dizajner, procenjivač, podstrekivač, finišer, implementator i naravno, vođa.

 1. Koordinator je član tima koji je orijentisan na zadatak. Njegova uloga je da na najbolji način dodje do informacija vezanih za problem kojim se bavi tim.
 2. Specijalista je osoba koja je u potpunosti posvećena profesiji.
 3. Kreativac je najdominantnija i najintilegentnija osoba u timu.On je izvor ideja i kreativnosti u timu.
 4. Radnik tima je manje dominantna osoba ali uvek fleksibilna i otvorena za nova iskustva i ideje. Doprinosi harmoniji grupe.
 5. Dizajner je dinamična osoba koja je orijentisana na zadatak i koja uspešno radi pod pritiskom.
 6. Procenjivač je osoba koja je kritičar i koja je sposobna za duboku analizu ciljeva. Podstrekivač je član tima koji je pozitivan, pun entuzijazma, veliki optimista.
 7. Finišer je marljiva i savesna osoba koja dovršava stvari.
 8. Implementator je član tima koji je sposoban da ideju pretvori u akciju.


Da bi se sve ove uloge ostvarile, potrebno je da one budu povezane kroz  koordinaciju i integraciju. Deveta najvažnija uloga jeste uloga vođe tima.


Uloga vođe tima

Vođa je centralna ličnost u timu. Njegova uloga je najkompleksnija.

Vođa mora razumeti ljude sa svim svojim nesavršenostima, predrasudama, ambicijama, i ličnostima koje utiču na odnose sa ljudima. U stvarnosti, različite ličnosti se sukobljavaju, i uprkos veri u zajednički cilj, unutrašnji konflikti mogu da razore ceo poduhvat. Zato je uloga vođe da sve te razlicitosti i konflikte kanališe i amortizije.

Osnovni zadaci vođe tima su: da izgradjuje standarde rada, da podstiče članova tima da se aktivno uključe u pronalaženje novih ideja, da podstiče uspeh, saradnju i ostvarenje zadataka, da prilagodi svoju ulogu funkcionisanju tima.

Vođu tima angažuje menadžer preduzeća, ili ga biraju sami članovi tima. Kriterijumi za izbor vođe su: da zna da podstiče ljude na angažovanje, da ispunjava ljude entuzijazmom, da ume da sasluša druge, da razume organizacionu klimu, da je spreman  da prihvati rizik, da pomaže drugima, da shvata dinamiku timskog rada...

Vođa treba da bude fleksibilan. On ne treba da dominira grupom. Treba da se osloni na veštine interpersonalne komunikacije u nastojanju da okupi druge oko ostvarenja zajedničkih ciljeva.

Vođa treba i da napravi plan komunikacije tima tj. da dogovori  kanale komunikacije između članova tima. On treba da obezbedi da protok informacija medju članovima tima bude pouzdan i blagovremen.

Najvažnije osobine koje bi vođa trebao da ima jesu da:

 1. zna stvoriti efikasan tim
 2. zna saslušati druge
 3. samostalno donosi odluke
 4. zna zadržati najbolje
 5. energičan
 6. inovativan
 7. vizionar
 8. pošten i etičan
 9. zna voditi tim

"Vođa treba da je jedan od nas, da misli kao većina od nas i da je najbolji od nas"
KrecD., Kracfild R

 


Autor: Miroslav Zorić

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
6 principa izgradnje korporativnog imidža na internetu Analiza kadrova
7 strategija da održite dobru prezentaciju 7 stvari koje treba da izbegnete u marketingu

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.