Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Šta su timovi?

// Kutak za menadžere i HR menadžere

Male društvene grupe u organizacijama se nazivaju timovima. U njima postoje formalne i neformalne veze, a ima i onih timova u kojima postoji i formalna i neformalna organizacija. Formalne timove ili grupe planski formiraju menadžeri u organizaciji i oni su, kao takvi, sastavni deo formalne organizacione kulture. Njihova osnovna funkcija je ostvarivanje organizacionih ciljeva.

U koncipiranju timova, potrebno je obezbediti ravnotežu među različitostima i motivišući atmosferu među članovima tima. Najvažnije osobine uspešnih menadžerskih timova su sledeće:

• razumevanje, saglasnost, identifikacije sa primarnim zadatkom
• otvorena komunikacija
• poverenje
• uzajamna podrška
• upravljanje ljudskim različitostima
• selektivno korišćenje tima
• odgovarajuće sposobnosti članova tima
• vođstvo.*

Da bi timovi uspešno funkcionisali, potrebno je da ih čine osobe komplementarnih znanja i sposobnosti. Veoma jak uticaj na formiranje timova imaju i osobine ličnosti budućih članova tima. Osobine koje se izdvajaju kao najbitnije pri formiranju tima. Osobine koje se izdvajaju kao najbitnije pri formiranju timova, prema Šavovoj klasifikaciji, mogu se svrstati u sledeće grupe osobina:

• interpersonalna orijentacija
• socijalna senzitivnost
• dominacijske tendencije
• zavisnost
• emocionalna stabilnost.

Ono na šta se retko obraća pažnja su modeli ponašanja osoba uključenih u tim, a koji, po dr Vladimiru Paku,** potiču od kultura ponašanja kojima članovi tima pripadaju.

Zbog razlike u shvatanjima i razumevanju ponašanja pripadnika različite kulture, može doći do pogrešnog ili prenaglašenog tumačenja reči, ili postupaka saradnika.*** Sve ovo dovodi do smanjenja efektivnosti i efikasnosti timova, odnosno otežava ispunjenje radnih zadataka, što jeste njihov primarni cilj.

Dakle, menadžeri, budite oprezni prilikom izbora članova i formiranja timova! Možda imate sjajne kandidate, ali oni – jednostavno nisu u mogućnosti da se razumeju i da sarađuju na način na koji ste Vi to predvideli.
____
* Grubić-Nešić L, Razvoj ljudskih resursa ili Spremnost za promene, AB Print, Novi Sad, 2005.
** Dr Pak V, Trodimenzionalni model ljudskog ponašanja, „Nauka”, izdavački centar Akademije nauka, Moskva, 2004.
*** Dr Pak kulture deli na „levo orijentisane” - što odgovara siromaštvu i retkoj naseljenosti i „desno orijentisane”- kulture sa većom prefinjenošću, gustom naseljenošću, bogatstvom.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Sa franšizom u preduzetništvo Svesnost o procesima mišljenja
5 faza timskog odlučivanja Kako jezik i pravopis utiče na poslovanje

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.