Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kako se formiraju različite vrste timova?

Timovi se mogu formirati na različitim nivoima i u različitim delovima organizacije. Najčešće postoje sledeće vrste timova:

1. Menadžment timovi

To su ustvari upravljački timovi. U njih spadaju viši i srednji menadžment odbori, izvršni odbori i menadžment saveti. Osnovni zadatak ovih timova je rešavanje organizacionih problema i projektovanje strategije i filozofije rasta i razvoja preduzeća.

2. Projektni timovi

Projektni tim je tim specifičnog karaktera i privremenog trajanja. Formira se na osnovu odredjenog projekta koji treba da se realizuje u tačno utvrdjenom vremenu. Za realizaciju odredjenog projekta potrebni su ključni ljudi iz više funkcionalnih oblasti: finansija, marketinga, proizvodnje, ljudskih resursa i sl. Projektni timovi u poslednje vreme  se najčešće javljaju kod projektnih matričnih struktura. U takvim organizacijama menadžer projekta upravlja projektom i ima ključnu odgovornost i autoritet nad celim projektom, s tim da pri donošenja važnih odluka deli odgovornost sa funkcionalnim menadžerima koji su članovi tima.

Jedan od oblika projektnih timova su autonomni radni timovi. To su grupe radnika koje samostalno  i nezavisno obavljaju odredjene zadatke i imaju autonomiju za samostalno donošenje odredjenih odluka. Oni praktično dele zadatke i odgovornosti, s tim da su u obavezi  da podnesu izveštaje višem menadžmentu o realizaciji postavljenih zadataka. Svi članovi su angažovani delegiranjem i pružaju medjusobnu pomoć jedan drugom i zato je odgovornost podeljena. U timu vlada veliko poverenje. Informacije slobodno teku medju članovima tima. Iskrsli problemi rešavaju se medjusobnom saradnjom i dogovorom.

karakteristike projektnih timova

3. Krugovi kvaliteta

Predstavljaju grupe radnika koji se više puta mesečno sastaju van radnog vremena i raspravljaju kako i na koji način poboljšati kvalitet proizvoda i usluga. Ove grupe broje od 8-10 članova i imaju za cilj preuzimanje odgovornosti za kvalitet. Prve začetke krugova kvaliteta nalazimo u američkoj poslovnoj filozofiji, da bi danas najveću ekspanziju doživeli u Japanu. Poseban akcenat je stavljen na razne statičko-matematikčke metode kontrole kvaliteta.

Osnovu krugova kvaliteta čine sastanci na kojima radnici razmenjuju mišljenja, daju predloge i sugestije za poboljšanje postojećeg rada. Na ovim sastancima pokreću se razna pitanja kako iz domena proizvodnje, tako i o prodaji, kupcima i slično. Za uspeh krugova kvaliteta bitna je vezanost i odanost radnika firmi, tako da je osećaju svojom 'drugom kućom' i ta filozofija je upravo karakteristična za japanske radnike koji su daleko više odani firmi u odnosu na američke i evropske radnike. Kada se evropske i američke kompanije nadju u krizi prvo što menadžment uradi je da otpusti viškove radnika, pa je razumljivo da ti radnici ne osećaju kompaniju kao svoju,  dok u Japanu otpust viška radnika je poslednja mera, a krucijalno pitanje njihove poslovne filozofije je kvalitet, tako da se kontrola kvaliteta incira od samog top menadžmenta, preko menadžera nižeg hijerarhijskog reda, pa sve do samih radnika. Osnovni moto japanske filozofije kvalteta glasi: 'od nemogućeg treba proizvoditi moguće', u proizvodnji proizvoditi sa 'nultim škartom'.

4. Radni timovi

Ovi timovi se formiraju po potrebi. U njih ulaze stručnjaci iz različitih oblasti i različitih delova organizacije. Njihov zadatak je rešavanje odredjenog problema u organizaciji. Kada je problem rešen tim prestaje da radi. Ovi timovi često povezuju ljude različitih funkcija u radu na zajedničkim problemima

5. Virtuelni timovi

To su specifični timovi koji koriste kompjutersku tehnologiju za povezivanje fizički razdvojenih članova radi postizanja zajedničkog cilja. Na primer mala reklamna agencija locirana u Beču,  oslanja se na globalnu mrežu koja se sastoji od više od 50 pojedinaca iz 20 zemalja. Ti 'slobodnjaci' i njihove veštine koriste se po potrebi za razne projekte. Oslanjanjem na takav virtuelni tim agencija je u mogućnosti da koristi mrežu profesionalaca bez velikih troškova i složene organizacije rada.U virtuelnim timu, članovi saradjuju online sa alatkama kao što su mreža koja pokriva region, konferencije, video, faks, e mail ili čak i web ako tim može da drži online sastanke. Virtulaeni timovi mogu da rade sve što i ostali timovi - razmenjuju informacije, donose odluke, objavljuju zadatke. Medjutim, oni su uskraćeni za obične 'pregovaračke' diskusije koje se obavljaju licem u lice. Zbog tog nedostatka, virtuelni timovi su sve više orijentisani na konkretne zadatke.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Dialogue With a Salesman 10 karakteristika koje treba da poseduje uspešan pregovarač
Šta ne treba da radite na radnom mestu? Šta je marketing direktnog odgovora (Direct Response Marketing)?
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.