Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Organizaciono ponašanje

U surovom i dinamičnom poslovnom okruženju današnjice, uspeh organizacije direktno zavisi od njenih članova i njihovog ponašanja. Upravljanje ovim ponašanjem postaje ključna veština za organizacioni prosperitet. Seminar Organizaciono ponašanje predstavlja dubinsko istraživanje ovog ključnog aspekta poslovanja i pruža neophodne alate za transformaciju ponašanja unutar organizacije radi postizanja veće produktivnosti i stvaranja pozitivnog radnog okruženja. Ovaj seminar koji vode stručnjaci nudi neprocenjivo znanje i veštine od suštinskog značaja kako za menadžere tako i za one koji teže da postanu lideri u svetu poslovanja.

Razumevanje organizacionog ponašanja

Na početku seminara, ući ćemo u srž teme tako što ćemo istražiti osnovne pojmove i definicije organizaconog ponašanja. Kroz interaktivne i edukativne sesije, učesnici će dublje razumeti kako organizaciona kultura i struktura oblikuju ponašanje zaposlenih unutar organizacije. Razumevanje ovih faktora je presudno za donošenje odluka koje će unaprediti funkcionisanje vaše organizacije i uskladiti je sa ciljevima.

Grupni faktori u organizacionom ponašanju

Nakon sticanja osnovnih znanja, seminar prelazi na analizu grupnih faktora koji imaju veliki uticaj na organizaciono ponašanje. Vođstvo, moć i autoritet su ključne komponente koje se temeljno istražuju u ovom delu seminara. Učesnici će naučiti kako efikasno upravljati timovima i grupama, kako identifikovati i rešavati konflikte unutar organizacije, te kako konstruktivno upravljati sukobima. Ovo dragoceno znanje će omogućiti izgradnju harmoničnih radnih odnosa i efikasnih timova, čime će se znatno doprineti opštem uspehu organizacije.

Individualni faktori u organizacionom ponašanju

Zaokružujući temu seminara, detaljnije ćemo istražiti individualne faktore koji imaju ključnu ulogu u oblikovanju organizacionog ponašanja. Analiziraćemo kako ličnost, percepcija, vrednosti i stavovi utiču na odluke i akcije zaposlenih unutar organizacije. Osim toga, razmotrićemo i kako kontinuirano učenje može dovesti do promene ponašanja i doprineti profesionalnom razvoju. Razumevanje ovih aspekata omogućiće učesnicima bolje razumevanje sebe i drugih, što je ključ za uspešnu interakciju unutar organizacije.

Vaš predavač: Jasna Stojanović

Nema sumnje da je kvalitet predavača od suštinskog značaja za uspeh seminara. Naša predavačica, Jasna Stojanović, donosi sa sobom bogato iskustvo iz oblasti upravljanja projektima i ljudskim resursima. Sa radnim iskustvom stečenim u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i na mnogim projektima Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Jasna je stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u ovim oblastima. Njene kvalifikacije obuhvataju upravljanje projektima, treninge, konsalting, rukovođenje timovima i razvoj timova, kao i upravljanje promenama. Trenutno, Jasna Stojanović je trener i konsultant za oblasti upravljanja projektima i upravljanja ljudskim resursima u Centru za upravljanje projektima (CPM).

Praktične primene naučenog

Seminar Organizaciono ponašanje pruža ne samo teorijsko znanje već i praktične alate za primenu u stvarnim situacijama u organizaciji. Učesnici će biti podstaknuti da dele svoje izazove i razmenjuju ideje kako bi zajedno radili na rešenjima. Osim toga, seminari često uključuju simulacije, studije slučaja i vežbe koje omogućavaju učesnicima da primene koncepte i tehnike koje su naučili.

Budite deo transformacije

Seminar Organizaciono ponašanje nije samo obična obuka; to je prilika za vas da budete deo transformacije u svojoj organizaciji. Kroz primenjeno znanje koje ćete steći na ovom seminaru, možete doprineti promenama koje će unaprediti efikasnost, produktivnost i opšti uspeh vaše organizacije. Vaša uloga kao lidera ili menadžera će postati još važnija, jer ćete imati sposobnost da razumete i oblikujete ponašanje članova tima na način koji doprinosi ostvarivanju ciljeva.

Kontinuirano učenje

Organizaciono ponašanje je dinamičko polje koje se neprestano razvija. Učestvujući u seminarima kao što je ovaj, stvarate naviku kontinuiranog učenja i praćenja najnovijih trendova i istraživanja u relevantnim oblastima. Ovo vas čini konkurentnijim na tržištu rada i pomaže vam da ostanete korak ispred konkurencije.

Seminar Organizaciono ponašanje predstavlja nezaobilazno iskustvo za one koji teže unapređenju svojih veština u upravljanju ljudima i postizanju boljih rezultata u organizaciji. Ovaj seminar donosi neprocenjivo znanje i alate za razumevanje i oblikovanje ponašanja unutar vaše organizacije. Bez obzira na trenutnu poziciju, svako može imati koristi od ovog seminara, jer je on duboko ukorenjen u fundamentalnim principima organizacionog ponašanja. Ne propustite priliku da učite od stručnjaka kao što je Jasna Stojanović i steknete ključno znanje za postizanje izvanrednih rezultata u poslovanju. Pridružite nam se i zajedno radimo na transformaciji efikasnosti u vašoj organizaciji, unapređujući vaše sposobnosti i doprinoseći opštem uspehu.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako se daje dobra povratna informacija na poslu Seminar - Prezentacione veštine
Seminar - Efikasno delegiranje Motivacija, učinak i nagrađivanje zaposlenih
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.