Upisni rok je počeo

Organizaciono ponašanje

Opis kursa

Organizaciono ponašanje je naučna disciplina koja istražuje uzroke, oblike i posledice ponašanja ljudi u organizacijama. Cilj organizacionog ponašanja jeste da definiše ponašanje ljudi u organizacijama, da ga predvidi i, u meri u kojoj je to moguće, utiče na njega sa ciljem da se poboljšaju performanse organizacije i poveća zadovoljstvo njenih članova.

Na kursu se obrađuje pojam organizacionog ponašanja i osnovni ljudski procesi, kao i teorije učenja i modifikacija organizacijskog ponašanja i teorije i stilovi rukovođenja. Biće reči i o pomoći, saradnji i konfliktima u organizacijama kao i o društvenom uticaju, ličnoj moći, moći grupe i politike u organizaciji.

Cilj kursa

Organizaciono ponašanje ili ponašanje ljudi u organizacijama je jedno od područja organizacije i menadžmenta, koje je u stalnom usponu, pa je zato potrebno da se polaznici upoznaju sa kursom. Cilj je da polaznici shvate značaj ponašanja u organizaciji i osnovne pojmove.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.