Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Ponašanje potrošača

Opis kursa

U okviru kursa Ponašanje potrošača polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovama ponašanja kako krajnjih potrošača, tako i organizacija koje se na tržištu nalaze u ulozi potrošača. Polaznicima će biti predstavljene potrebe, motivi i faktori ponašanja potrošača, bilo da je reč o finalnim ili organizacionim potrošačima. Takođe, polaznici će se upoznati i sa procesom i fazama donošenja odluke o kupovini.

Cilj kursa

Osnovni cilj ovog kursa je razumevanje pojma ponašanja potrošača, kako na finalnom, tako i na poslovnom tržištu. Opisivanje i razumevanje potreba, motiva i faktora koji utiču na ponašanje potrošača. Razumevanje procesa donošenje odluke o kupovini i ponašanja potrošača nakon obavljene kupovine.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.