Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Psihologija organizacije

Opis kursa

Na kursu se usvajaju osnovni pojmovni okviri psihologije i teorijski i metodološki principi. Usvajaju se pojmovi relevantni za organizaciono ponašanje. Izučavaju se metode u psihologiji, profesionalna orijentacija kao i postupak profesionalne selekcije. Na kursu se izučava i radna adaptacija i pokazatelji neadaptiranosti na radu: apsentizam i fluktuacija.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici prepoznaju psihološke probleme u organizacionom kontekstu i da primene usvojena znanja na njihovo rešavanje. Usvajanje pojmovnih okvira psihologije; usvajanje teorijskih i metodoloških principa psihologije; usvajanje psiholoških znanja relevantnih za organizacijsko ponašanje.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.