Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Efektivne tehnike pregovaranja

Opis kursa

Pregovori su neizbežni i ljudi pregovaraju u različitim situacijama, ćak i kada toga nisu svesni. Svi žele da učestvuju u donošenju uticajnih odluka, a sve manje ljudi je spremno da prihvati odluke koje im neko drugi nameće.

Na kursu saznajete kako da vodite pregovore i okončate ih sa željenim rezultatima. Materija je koncipirana tako da upozna polaznike sa najvažnijim karakteristikama pregovaranja i osposobi ih da koriste veštine i tehnike koje će unaprediti njihove pregovaračke pozicije. U okviru modula obrađuju se sledeće tematske oblasti: pojam i sadržaj komunikacije, pojam i elementi pregovaranja, faze uspešnog pregovaranje, tehnike i strategije pregovaranja.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da unapredi komunikacijske veštine polaznika/ca u funkciji vođenja efektivnih pregovaranja i postizanja željenih rezultata. Cilj kursa je da Vam pruži potrebne alate i veštine koji će Vam omogućiti da dobijete ono što Vam pripada, a da pri tome ostanete pristojni i umereni. Cilj je da stečeno znanje možete da koristite u svakoj situaciji (poslovnoj ili privatnoj) i ostanete fer prema drugoj strani.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracijaMenadžment prometa nepokretnosti i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se