Upisni rok je počeo

Pojam i elementi korporativne komunikacije

Opis kursa

U okviru kursa polaznici će imati prilike da se upoznaju sa pojmom korporativnih komunikacija, kao i sa njihovom ulogom i značajem u savremenom poslovanju. Biće predstavljeni osnovni elementi korporativnih komunikacija kao što su korporativna kultura, korporativni identitet, korporativni brend, imidž i reputacija. Polaznici će se upoznati na koji način se gradi pozitivan korporativni identitet, imidž i reputacija kao i koji stejholderi utiču na poslovanje organizacija.

Cilj kursa

Razumevanje pojma korporativnih komunikacija i njene uloge u savremenom poslovanju. Opisivanje elemenata korporativnih komunikacija, ali i načina građenja dobrog korporativnog identiteta, imidža i reputacije. Razumevanje značaja internih i eksternih stejkholdera za kompaniju i njeno funkcionisanje.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošću.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.