Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Pojam i elementi korporativne komunikacije

Opis kursa

U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom korporativnih komunikacija, elementima korporativne komunikacije, kao i sa internom i eksternom komunikacijom unutar kompanije.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa značenjem termina korporativna komunikacija, načinima građenja korporativnog identiteta, imidža i reputacije kao i procesima komuniciranja kompanije sa njenim internim i eksternim stejkholderima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošću.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.