Napravi plan za uspšenu poslovnu karijeru u 2020.

Međunarodna ekonomija / International Economics

Opis kursa

Kurs Međunarodna ekonomija se bavi problematikom vezanom za transakcije roba i usluga između zemalja, odnosno međunarodnom trgovinom. Obrađuje delovanje međunarodne trgovinske politike kako na savršenom tržištu tako i u uslovima jednostrane monopolske moći, kao i kreirenje strateške trgovinske politike. Značajnu pažnju zauzima i institucionalizacija i integracija svetske privrede.

Cilj kursa

Kurs međunarodna ekonomija ima za cilj da obuči polaznika o načinu poboljšanja performansi svog poslovanja nakon uvođenja faktora inostranosti u poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.