Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Korporativni identitet, imidž i reputacija

Opis kursa

Korporativni identitet, imidž i reputacija predstavljaju bazične vrednosti odnosa s javnošću i njihovim planiranjem i formiranjem stvara se osnova kvalitetnih odnosa sa različitim ciljnim javnostima. Na ovom kursu se obrađuju korporativni identitet, imidž i reputacija kao ključni elementi i različite manifestacije korporativne komunikacije sa ciljem odgovarajućeg pozicioniranja organizacije u javnosti.

Cilj kursa

Na ovom kursu ćete naučiti kako se korporativna komunikacija koristi kao instrument menadžmenta pomoću kojeg su sve forme interne i eksterne komunikacije usklađene kako bi se stvorile povoljne osnove za odnose između organizacije i njenih ciljnih javnosti, a u cilju povećanja uspešnosti poslovnih rezultata. Steći ćete i znanje i veštine kako uz pomoć korporativnog identiteta i korporativne komunikacije kreirati korporativni imidž i reputaciju i time obezbediti konkurentnu pozicioniranost organizacije.


Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošću.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.