Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Korporativni identitet

Živimo u vremenu oštre konkurencije na tržištu. Kompanije su primorane da konstantno traže nove načine plasiranja proizvoda i usluga kako bi se izdvojile od svoje konkurencije. Jedan od načina izdvajanja je emotivno povezivanje sa potrošačima putem brenda. Takav vid povezivanja predstavlja specifičan odnos između potrošača i brenda. Potrošači zavole brend i počnu da grade potpuno poverenje u njegove proizvode. Oni počinju da veruju da je taj brend najbolji na tržištu i lako ga uočavaju u gomili sličnih. Onog momenta kada potrošač identifikuje proizvod sa brendom, znaće da je kupovinom napravio pravi izbor. Identifikacija brenda se uspostavlja korporativnim identitetom.

Korporativni identitet je skup karakteristika i vrednosti koje definišu kompaniju i razlikuju je od drugih. To je zbir svih sredstava koja likovnim, grafičkim i drugim vizuelnim sredstvima stvaraju jasnu predstavu o jednoj ustanovi i njenoj delatnosti. Glavni zadatak korporativnog identiteta jeste da kompanija poboljša i zadrži konkurentsku prednost na tržištu.

Ako želite da naučite kako da izgradite dobar identitet, imidž i reputaciju u svojoj kompaniji, onda je ovaj kurs pravi izbor za vas. Prilikom kreiranja korporativnog identiteta potrebno je paziti na mnogo detalja, na koje ćemo ukazati u nastavnim jedinicama kursa. Poznavanjem koncepta korporativnog identiteta i njegovom primenom u poslovanju ostvarićete bolje poslovne rezultate i stvorićete lojalne potrošače.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuMeđunarodno poslovanje i Marketing i marketing menadžment.

Opis i cilj kursa Korporativni identitet

Kurs Korporativni identitet sastoji se od jednog modula i šest nastavnih jedinica. Na početku kursa predstavljen je pojam korporativnog identiteta. Korporativni identitet, imidž i reputacija predstavljaju bazične vrednosti odnosa s javnošću. Njihovim planiranjem i formiranjem stvara se osnova kvalitetnih odnosa sa različitim grupama ciljne javnosti, te ćemo reći nešto više i o razlikama između ova tri pojma. U ovom kursu detaljno se objašnjava značaj korporativnog identiteta. Navešćemo i objasnićemo osnovne i nezaobilazne elemente korporativnog identiteta, koji bliže određuju kompaniju i formiraju njen lik u oblasti u kojoj deluje. Ti elementi su: naziv kompanije, zaštitni znak, korporativne boje, korporativna tipografija, primarna sredstva komunikacije, medijska sredstva komunikacije, promo materijal, dizajn ambalaže proizvoda, dizajn radnih odela i uniformi zaposlenog osoblja i dizajn enterijera i eksterijera. Svi ovi elementi kreiraju tzv. kućni stil ili identitet jedne kompanije, koji je na svojstven i prepoznatljiv način predstavljen kroz sredstva komunikacije, promociju i distribuciju materijala, podjednako unutar i izvan nje. Pored toga, u kursu se objašnjava knjiga standarda i njena osnovna struktura, što je veoma bitno prilikom kreiranja korporativnog identiteta. Posebna pažnja posvećena je logu kao najznačajnijem elementu korporativnog identiteta. Prilikom izrade loga treba zadovoljiti veliki broj kriterijuma kako bi se došlo do rešenja koje će na najbolji mogući način prezentovati kompaniju ili pojedinca. Stoga ćemo u kursu objasniti kakav logo treba da bude i veoma detaljno prezentovati korake prilikom njegove izrade.

Na ovom kursu ćete naučiti kako se definiše korporativni identitet i kakva je njegova uloga u poslovanju kompanije. Polaznici će nakon uspešnog kompletiranja kursa biti u stanju da vrlo lako navedu osnovne korake za razvoj korporativnog identiteta. Naučiće kako da pomoću korporativnog identiteta i korporativne komunikacije kreiraju korporativni imidž i reputaciju i time obezbede konkurentnu pozicioniranost organizacije. Pored toga, cilj je da na osnovu adekvatnih saveta i primera koji su predstavljeni u kursu na efikasniji način pristupe problemu izrade loga, izboru korporativnih boja i tipografiji.

Kurs Korporativni identitet će vam odgovoriti na pitanja:

Koji su osnovni elementi korporativnog identiteta?

 • Naziv kompanije – lako pamtljiv, likovno/grafički čitljivo kreiran, dovoljno informativan i što je moguće više prilagođen kompaniji kojoj služi (asocira na nju).
 • Zaštitni znak – logo.
 • Korporativne boje firme – određuju se tako da odgovaraju svim kriterijumima i zahtevima koji se zasnivaju na pozitivnim istraživanjima o asocijativnim vrednostima boja. Samim tim, boje se moraju prilagoditi vrsti i karakteru delatnosti kompanije i harmonično se uklopiti sa svim ostalim elementima vizuelnog i grafičkog identiteta kompanije. 
 • Korporativna tipografija – predstavlja karakterističan tip slovnih znakova (tipografija) koji se u okviru kreiranja identiteta biraju iz postojećih tipografskih modela.
 • Primarna sredstva komunikacije – izgled karakterističnih listova papira za poslovno pismo i koverat, dizajn pozivnice, čestitke i podsetnice, pečat kompanije, poslovna dokumentacija, fakture, računi, narudžbenice, putni nalozi, ugovori itd.
 • Medijska sredstva komunikacije – standardna idejna rešenja za oglas, plakat, prospekt, letak, nalepnicu, rokovnik, kalendar, grafički dizajn na sredstvima voznog parka, izrada elemenata vizuelne komunikacije u sredstvima javnog informisanja i propagande.
 • Promo materijal – olovke, penkala, kape, majice, upaljači, značke, bedževi itd.
 • Dizajn ambalaže proizvoda – identitet grupe proizvoda, transportne ambalaže, etikete, nalepnice itd.
 • Dizajn radnih odela i uniformi zaposlenog osoblja – zaposleni u kompaniji imaju osnovnu ulogu kada je reč o širenju brenda i stoga je neophodno da i oni budu svesni samog brenda i njegove ideologije. Takođe, bitno je da se osećaju kao deo tima, a jedan od načina je da se kreiraju uniforme za zaposlene. 
 • Dizajn enterijera i eksterijera – kao i prethodni elementi, i dizajn enterijera i eksterijera su veoma značajni. Dizajn eksterijera služi tome da prolaznici i klijenti mogu da prepoznaju brend, dok enterijer uglavnom ima svrhu da održi jednakost brenda kako bi svaki deo organizacije izgledao prepoznatljivo i u skladu sa pravilima koja su standardizovana.

Kako se definiše logo i koji je njegov značaj?

Logo je grafički znak koji koriste privredna društva i organizacije ili pojedinci kako bi njihov proizvod, rad ili usluga bili prepoznatljivi i povezani sa njima. Logo je uglavnom predstavljen kao grafički znak/simbol koji se kombinuje sa tipografskim rešenjem (uglavnom je to naziv kompanije), odnosno logotipom. Simbol i logotip u kombinaciji daju logo, zaštitni znak i deo brenda jedne kompanije. Logo je najzvaničniji i najznačajniji element korporativnog identiteta. To je ujedno element koji je najčešće pravno zaštićen. Zato se logotipu posvećuje posebna pažnja. On se postavlja na različite proizvode i govori kome ti proizvodi pripadaju. Logu moramo ostati dosledni, jer jednom zaštićen logo garantuje prepoznatljivost samo u slučaju ako se koristi na jedinstven i dosledan način. Međutim, logo se vremenom može menjati. Naime, on ponekad mora pratiti trendove kako bi odisao savremenošću samog brenda. Svaka nova varijanta loga se mora posebno zaštititi, a stara izbaciti iz upotrebe. Današnji logoi su daleko prostiji, svedeniji i manje kitnjasti od njihovih prethodnika.

Koje su osnovne karakteristike korporativne tipografije?

 • Korporativna tipografija predstavlja tipografiju koja se koristi za pisanje tekstova na svim elementima korporativnog identiteta.
 • Korporativnom tipografijom pišemo slogane, tekstove, opise i moramo joj ostati dosledni kako bismo uvećali vrednost brenda.
 • Korporativna tipografija se razlikuje od tipografije korišćene za kreiranje logotipa. Na logotip bi trebalo gledati kao na gotov simbol i ne bi trebalo razmišljati kojom je on tipografijom pisan, ali se, naravno, i takav stil u pojedinim slučajevima može koristiti za određeni drugi tekst ili poruku. Međutim, pri izboru korporativne tipografije neophodno je izabrati font koji će odisati idejama brenda i koji će se estetski slagati sa logotipom.
 • Pri izboru korporativne tipografije bitno je izabrati font čija familija ima što je moguće više članova. Na taj način se može postaviti standard za pisanje tekstova, naslova, podnaslova, nadnaslova, antrfilea, parola itd.
 • Korporativna tipografija bi trebalo da bude jedinstvena i specijalno kreirana za brend. U slučaju da se ne raspolaže budžetom kojim bi se otplatila unikatna/posebna tipografija, može se kupiti već postojeća ili se mogu koristiti fontovi koji se nalaze kao standardni na našem legalnom operativnom sistemu. Moguće je i redizajnirati već postojeće fontove.
 • Redizajniranjem postojeće tipografije može se uštedeti novac za izradu nove, a na taj način se ipak dobija jedinstvena tipografija, koju je moguće i registrovati.
Korporativni identitet - vizual

Plan i program

1. Pojam korporativnog identiteta

 • Korporativni identitet
 • Korporativni identitet, imidž i reputacija
 • Koraci za razvoj korporativnog identiteta
 • Struktura organizacije i korporativni identitet
 • Osnovni elementi korporativnog identiteta
 • Osnovni i nezaobilazni elementi korporativnog identiteta, koji bliže određuju kompaniju i formiraju njen lik u oblasti u kojoj deluje
 • Pojam i značaj knjige standarda
 • Struktura knjige standarda

2. Logo

 • Logo – pojam i značaj
 • Nastanak zaštitnog znaka
 • Značaj loga
 • Dizajn loga
 • Izrada logotipa
 • Istraživanje – prikupljanje informacija o kompaniji za koju se izrađuje logotip
 • Konceptualni rad – skiciranje
 • Konkretizovanje najboljih ideja

3. Korporativne boje i tipografija

 • Korporativne boje – pojam i značaj
 • Percepcija boja
 • Kombinacija izabranih boja
 • Osobine boje
 • Korporativna tipografija
 • Korporativni grafički elementi

4. Vizitkarta i poslovna dokumentacija

 • Pojam poslovne dokumentacije
 • Vizitkarte
 • Memorandum i koverta

5. Direktna prezentacija kroz korporativni identitet

 • Ambalaža
 • Veb-sajt prezentacija
 • Kriterijumi za dobar veb-sajt
 • Promo materijal
 • Štampani materijal

6. Korporativni dizajn vozila, uniformi, enterijera i eksterijera

 • Brendiranje vozila
 • Uniforme
 • Korporativni dizajn enterijera i eksterijera

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se