Upisni rok je počeo

Coaching

Opis kursa

Na kursu se obrađuju coaching alati, tehnike i praksa - od analiziranja uzroka slabijeg rada do stvaranja pogodne klime za efektivan coaching i učenje. Uči se pravilno povratno ragovanje i odgovarajuće reagovanje na teške situacije u coaching-u.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici nauče da izvuku najbolje iz svake osobe u timu i da razviju radnu sredinu koja podstiče sinergiju . Naučiće da postupaju sa negativnim ponašanjem, da smanje konflikt i poboljšaju odnose. Cilj je da polaznici nauče da ohrabre ponašanje i motivaciju najboljih radnika, kao i da uoče slabosti i prednosti svakog zaposlenog. Polaznici će saznati kako da slušaju sa empatijom i podstaknu otvorenu, dvosmernu komunikaciju.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.