Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Započeti biznis

Svaka ličnost u sebi krije potencijal da postane uspešan preduzetnik. Da bismo znali kako pokrenuti sopstveni biznis neophodno je da realno sagledamo lične potrebe, sposobnosti i želje i da izdvojimo one sfere gde nam je potrebno dodatno usavršavanje, kao i načine i izvore podrške na tom putu.

Kako biste ostvarili svoj cilj pokretanja biznisa, neophodno je da posedujete izuzetna znanja i da budete u potpunosti predani svojoj želji i svom poslu. Razmislite koje sve potrebe mogu da stoje u osnovi ideje o pokretanju vašeg biznisa:
 • želite da budete sami sebi gazda;
 • želite da radite posao koji je kreativan;
 • želite da zaradite novac;
 • želite da nešto značajno promenite u svom životu;
 • imate ideju za koju smatrate da je dobra i da je vredna truda;
 • želite da svoj hobi pretvorite u svoje zanimanje i na taj način spojite lepo i korisno.
Da biste došli do odgovora na pitanje "kako pokrenuti sopstveni biznis", potrebno je prvo da odlučite čime ćete se baviti. Ovde morate definisati šta želite da radite, pri čemu je takođe bitno da ste upoznati sa stanjem tržišta, odnosno da znate koje su potrebe tržišta i da na osnovu toga ponudite proizvod koji tržište traži. Kada ste odlučili čime biste se bavili, neophodno je da izradite biznis plan.

Najvažniji dokument vašeg budućeg preduzeća je upravo biznis plan. U njemu su detaljno opisani vaši ciljevi, misija i vizija vašeg posla i na kraju vaš plan kako da ih realizujete. Ukoliko nemate dovoljno finansijskih sredstava da pokrenete svoj biznis, biznis plan će vam biti potreban ukoliko želite da aplicirate za novčana sredstva kod banaka, privatnih investitora, vladinih ili nevladinih organizacija, jer niko ne želi da vam poveri novac a da pre toga nije video i razmotrio vašu ideju. Elementi koje biznis plan sadrži su sledeći: 
 • opis poslovne ideje;
 • kome je vaš proizvod ili usluga namenjena;
 • koji je cilj vašeg poslovanja;
 • ko vam je konkurencija na tržištu;
 • koja vam je marketing strategija, kako ćete doći do kupaca;
 • kakve su prilike na tržištu na koje želite da izađete;
 • ko su vaši dobavljači;
 • kako ćete formirati cenu proizvoda.
Uspešno preduzetništvo se uči, a započinjanje i samo razvijanje vlastitog posla je upravo proces stalnog učenja. Početnici u biznisu mogu biti suočeni sa neočekivanom propašću posla ukoliko njihov proizvod/usluga ne ispunjava potrebe tržišta i ako se ignorišu potrebe kupaca.

Za ovim faktorima slede nedostatak motivacije, loš marketing, loš proizvod, nedostatak poslovnog modela, problem sa definisanom cenom... Ukoliko obratite pažnju na ove detalje, pažljivo planirate i pratite razvoj svog biznisa, vaša ideja za posao može biti više nego uspešno realizovana. 
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programPoslovna administracija i Preduzetništvo.

Kurs Započeti biznis – opis i cilj

Kurs Započeti biznis će vam pomoći da dođete do odgovora na pitanje "kako pokrenuti sopstveni bitnis". Tokom trajanja kursa ukratko se obrađuju svi neophodni elementi, od identifikovanja poslovne prilike do izrade biznis plana. Na samom početku imaćete priliku da pročitate o tome šta je sve pojedincu neophodno da zna pre započinjanja biznisa i koje su to veštine kojima bi trebalo da vlada da bi uspešno poslovao. 

Takođe, predstavljen je i profil uspešnog preduzetnika, kao i propisi koje je svaki preduzetnik u obavezi da poštuje. Nakon toga pažnja se posvećuje identifikovanju poslovnih prilika, s obzirom na to da je za svaki novi početak potrebna dobra ideja. Predstavljeni su koraci u procesu prilikom pokretanja poslovanja, s obzirom na to da postoje mnoge stvari o kojima bi trebalo dobro razmisliti, kao što su tip poslovanja, konkurencija i poslovna održivost na duži rok. Potrebno je takođe uraditi neka tržišna istraživanja s ciljem dolaženja do informacija o isplativosti proizvoda i usluge koju želite da ponudite. 

Ukratko, od velike je važnosti pronaći odgovore na pitanja postoji li tržište za vas i koje su vaše šanse na njemu. Moći ćete da pročitate o mogućim pravnim oblicima osnivanja biznisa, kao i o tome koje su razlike između osnivanja biznisa od nule i kupovine postojećeg preduzeća i franšizinga, dok je takođe predstavljen značaj postojećih pravnih oblika osnivanja biznisa, kao što su preduzetništvo, ortačko i akcionarsko društvo. Kurs će vas takođe upoznati sa mogućim načinima finansiranja, kao i potencijalnim izvorima pribavljanja početnog kapitala. 

Naravno, u ovom kursu su takođe tema i ostali osnovni elementi procesa osnivanja biznisa, kao što su definisanje vizije i misije, kao i značaj i način definisanja ciljeva poslovanja, ali i mogućih izvora pomoći prilikom početnog poslovanja osnovanog biznisa, poput marketinških agencija, knjigovodstvenih agencija, privredne komore i poslovnih konsultanata.

Cilj kursa Započeti biznis je da polaznicima približi samu proceduru i neophodne elemente za otpočinjanje sopstvenog biznisa.
Polaznici će naučiti sve faze koje postoje u pokretanju biznisa, kako da od poslovne ideje dođu do neophodnih sredstava finansiranja, kako da naprave biznis plan i kako da realizuju svoje ideje.

Kurs Započeti biznis će vam odgovoriti na pitanja

Da li imate potencijala da budete uspešan preduzetnik?

Postoje karakteristike za koje je potvrđeno u praksi da ih poseduju preduzetnici koji su uspešni u svom biznisu, a to su svakako osećaj za realnost, samopouzdanje, mentalna čvrstina. To mora biti osoba koja o svemu razmišlja više puta, koja ima sposobnost da se vrati i posle neuspeha. Preduzetnik mora da preuzima rizik, da bude istrajan, strpljiv i odlučan. Takođe, potrebno je da bude fleksibilan, motivisan, dobro organizovan, da ima sposobnost uočavanja detalja. Preduzetnik ne sme biti sujetan, mora da zna da prihvati kritiku, da uči od drugih, da je otvoren za nove ideje i mora biti pouzdan. Orijentisanost na budućnost, težnja ka boljitku, tržišna orijentacija i umeće vrednovanja svojih saradnika su takođe bitne karakteristike koje jedan preduzetnik treba da ima.

Koje su suštinske razlike između različitih oblika osnivanja preduzeća?

Osnovni oblici vlasništva osnivanja preduzeća su preduzetnička firma (kao samostalno vlasništvo), partnerska preduzeća (kao ortačka društva) i akcionarska društva (društva sa ograničenom odgovornošću). Osnovne razlike između predstavljenih tipova vlasništva se ogledaju u tome što preduzetnička firma ima jednog vlasnika, porez se obračunava na prihod vlasnika, koji ima neograničenu odgovornost, i ovaj oblik koriste u stvari pojedinci koji žele da na najjednostavniji način pokrenu vlastiti biznis. Partnerstvo podrazumeva dva ili više vlasnika, pri čemu se porez obračunava na prihode vlasnika. Ovaj oblik je najjednostavniji način da dve osobe pokrenu zajedno biznis. U nekim slučajevima odgovornost je ograničena. Akcionarska društva imaju određeni broj akcionara, korporacija i akcionari se oporezuju, karakteriše ih ograničena odgovornost, dakle, ovo je pravno lice sa akcionarima.

Koji su osnovni razlozi za ulazak u biznis od nule, a koji su protiv njega?

Osnovni razlozi za ulazak u biznis od nule su sam početak od nule, samostalno definisanje posla, pokretanje novih investicija, sloboda izbora i razvoja zaposlenih, mogućnosti korišćenja najnovije tehnologije, opreme, materijala, alata i sl., kao i mogućnost izbora takmičarske sredine. Dok su razlozi protiv započinjanja biznisa od nule pre svega problemi u pronalaženju pravog posla, problemi u vezi sa prikupljanjem izvora, uključujući lokaciju, zgrade, opremu, materijale i radnu snagu, proizvodni problemi povezani sa pokretanjem novog posla, manjak proizvodne linije, manjak uspostavljenog tržišta i kanala distribucije. Problemi u vezi sa uspostavljanjem osnovnih menadžerskih sistema i kontrola i rizik od propasti veći su kod novih biznisa nego kod kupovine postojećeg biznisa i franšizinga.

Plan i program predavanja

1. Uvod u kurs – koje su neophodne veštine i znanja za započinjanje biznisa
2. Identifikovanje poslovnih prilika i stvaranje ideja
3. Osnovni oblici započinjanja biznisa i kako započeti biznis od nule
4. Poznavanje oblika vlasništva biznisa i pravnih formi organizacije poslovanja
5. Sposobnost identifikovanja mogućih izvora finansiranja poslovanja
6. Sposobnost definisanja misije, vizije i ciljeva poslovanja

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se