Postani deo generacije 2020/21

Plan i program - Odnosi s javnošću

Program Odnosi s javnošću pruža znanja potrebna za efikasnu komunikaciju sa ciljnim javnostima i formiranje pozitivnog imidža kompanije. Odnosi s javnošću se koriste da se utiče na javno mnjenje i cilj programa je da vam prenese znanja i veštine kako da menjate javno mišljenje, kreirate mišljenje tamo gde ga nije bilo ili učvrstite već stvoreno javno mišljenje.

Savladajte veštine komunikacije najboljih PR menadžera.

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovno pravo, Business Law* 3 Izborni
Međunarodno poslovno pravo, International Business Law* 3 Izborni
Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Ethics of Individuals and Organization 3 Izborni
Poslovna dokumentacija, Business Documentation* 3 Izborni
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
SWOT analiza, SWOT Analysis 3 Izborni
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS* 3 Izborni
Digitalni marketing, Digital Marketing 6 Izborni
Promotivni marketing, Promotional marketing 3 Izborni
Međunarodni marketing, International Marketing 6 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Izborni
Strateški marketing, Strategic Marketing 6 Izborni
Marketing planiranje, Marketing planning 6 Izborni
Brending, Branding 6 Izborni
Advertajzing 3 Obavezan
Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation 3 Izborni
Upravljanje marketingom, Marketing Management* 3 Izborni
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Upravljanje odnosima sa klijentima, Customer Relationships Management 3 Izborni
Upravljanje prigovorima i reklamacijama, Complaint Management* 3 Izborni
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Obavezan
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Osnovi ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Finansijski menadžment, Finance Management 12 Izborni
Mikroekonomija, Microeconomics* 12 Izborni
Makroekonomija, Macroeconomics* 12 Izborni
Međunarodna ekonomija, International Economics* 6 Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers 6 Izborni
Berzansko poslovanje, Stock Market 6 Izborni
Računovodstvo, Accounting 9 Izborni
Računovodstvo troškova, Cost Accounting* 6 Izborni
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Funkcije menadžmenta, Management Functions 3 Izborni
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle 3 Izborni
Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design 3 Izborni
Moć i autoritet, Power and Authority* 3 Izborni
Liderstvo, Leadership 3 Izborni
Krizni menadžment, Crisis Management 3 Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management* 3 Izborni
Strategijski menadžment, Strategic Management 6 Izborni
Multinacionalne kompanije, Multinational Companies* 3 Izborni
Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business 6 Izborni
Sistemi menadžmenta kvalitetom, Quality Management Systems* 6 Izborni
Upravljanje konfliktima, Conflict Management* 3 Izborni
Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control* 6 Izborni
Operacioni menadžment, Operations Management* 6 Izborni
Korporativna odgovornost* 3 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera* 3 Izborni
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Obavezan
Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection 3 Izborni
Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resource Finding 3 Izborni
Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting and termination of employment 3 Izborni
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Izborni
Praćenje i razvoj ljudskih resursa; Human Resouce Monitoring and Development 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation 3 Izborni
Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment* 3 Izborni
Psihologija ličnosti, Personality Psychology* 6 Izborni
Zaštita na radu, Workplace Safety* 3 Izborni
Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulation* 3 Izborni
Mobing 3 Izborni
Sindikalno i nesindikalno organizovanje, Unionized and Non-unionized organization* 3 Izborni
Analiza posla, Work Analysis 3 Izborni
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Izborni
Menadžment informacionih sistema, Management Information Systems* 6 Izborni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Izborni
Blokčejn Tehnologije, Blockchain Technologies 6 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću i promocija 6 Obavezan
Odnosi s javnošću u kriznim situacijama, Public Relations in Crisis Situations* 6 Obavezan
Odnosi sa medijima, Media Relations 6 Obavezan
Interni odnosi s javnošću, Internal Public Relations* 6 Obavezan
Korporativni identitet, Corporate Identity 6 Obavezan
Tržišni odnosi s javnošću, Market Public Relations* 3 Obavezan
Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija, Event Management* 3 Obavezan
Sponzorstvo, Sponsorship 3 Obavezan
Lobiranje, Lobbying* 3 Obavezan
Interkulturne komunikacije, Intercultural Communications*
3 Obavezan
Online odnosi sa javnošću, Online Public Relations 6 Obavezan
Korporativne komunikacije, Corporate Communications* 3 Obavezan
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Upravljanje investicijama, Investment Management* 6 Izborni
Programski paket za upravljanje projektima, MS Project 6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods and Techniques 3 Izborni
Finansiranje projekata, Project Financing* 6 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS* fond  Obavezan / Izborni
ECDL osnove računara* 10 Obavezan
ECDL osnove intetrneta*
4 Obavezan
ECDL obrada teksta* 14 Obavezan
ECDL tabelarne kalkulacije* 16 Obavezan
ECDL prezentacije* 12 Izborni
ECDL obrada slika*
12 Izborni
ECDL obrada internet stranica*
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREIGN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)* 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)* 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik* 24 Izborni
Nemački jezik A1, A1 Level German* 36 Bonus
Nemački jezik A2, A2 Level German* 36 Bonus
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na programu Odnosi s javnošću besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE
Samospoznaja i samopouzdanje 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3 Izborni
Interpersonalne veštine 3 Izborni
Veštine adaptacije 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3 Izborni
Timski rad 3 Izborni
LIČNOST
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing* 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers* 6 Izborni
Inteligencija, Intelligence* 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and innovation 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranje, Money-making Principles and Investment* 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management* 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation* 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement* 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation* 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.

Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.