Započnite karijeru HR menadžera od nule

Poslovni engleski (Business English)

Kurs Poslovni engleski namenjen je svima onima koji su u obavezi da svoju poslovnu komunikaciju obavljaju na engleskom jeziku. 

Na ovom kursu naučićete osnovne termine koji se koriste tokom sastanaka, telefonskih poziva, pisanih i usmenih prezentacija, pregovora i ostalih profesionalnih situacija. Upoznaćete se sa frazama i idiomima koji se koriste u poslovnom kontekstu. Naučićete kako izgleda pisana korespodencija, koja je formalnog tipa, ali i neformalna komunikacija, koja je dozvoljena u okviru poslovne etike i ponašanja. 

Kako bi se potencijalni poslovni partneri odlučili za saradnju sa vama, neophodno je da svoje ideje i predloge jasno predstavite. Kurs Poslovni engleski omogućiće vam da poslovnu komunikaciju obavljate na najvišem nivou.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracijaInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Odnosi s javnošću.

Opis i cilj kursa Poslovni engleski

Na kursu učite o različitim temama – kako uopšte započeti rad u nekoj kompaniji i napisati CV i propratno pismo, kako se ponašati na samom razgovoru za posao, šta je karakteristično za poslovne sastanke, poslovne ručkove, pregovore, vođenje prezentacija i još mnogo toga. Akcenat je na konverzaciji i unapređenju govornih sposobnosti.

Cilj kursa je da usvojite termine u vezi sa poslovanjem u savremenom svetu i da se obučite za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama, na kojima je neophodno dobro poznavanje engleskog jezika.

Kurs Poslovni engleski će vam odgovoriti na pitanja:

Koje će sve oblasti biti obrađene na kursu Poslovni engleski?

Na ovom kursu biće obrađene najvažnije teme u okviru poslovnog engleskog, a to su: kako se pišu biografije (CV), poslovni mejlovi, propratna i motivaciona pisma, kako izgleda poslovni intervju i kako da se za njega kandidati pripreme (akcenat nije samo na pitanjima koja se na intervjuima postavljaju, već i na celokupnom utisku koji treba ostaviti na potencijalnog poslodavca).

Biće opisano na koji način se najbolje pregovara, šta su marketing i marketinški koncept, kako se vode poslovni sastanci, koji sve tipovi organizacija i stilovi menadžmenta postoje, šta su to sredstva (assets) i bilans stanja, kako se opisuju grafikoni u poslovnim izveštajima, kako se pišu izveštaji, preporuke, žalbe poslovno pismo i memorandum firme, kako se vode poslovni razgovori na engleskom jeziku i, za kraj, šta treba, odnosno ne treba raditi kada imate prezentaciju.

Šta je poslovna komunikacija i kako ona izgleda na poslovnom engleskom?

Komunikacija je jedna od najvažnijih oblasti u poslovnom svetu – pritom se ne misli samo na verbalnu komunikaciju, već i na komunikaciju putem mejlova, komunikaciju sa kolegama, tim-liderima, menadžerima itd. Na ovom kursu će veliki akcenat biti na ovoj oblasti. Verbalna i neverbalna komunikacija su važne kako u poslovnom tako i svakodnevnom životu.

Ukoliko želite da budete uspešni, potrebno je da govorite jasno, da koristite jezik koji svako razume, a od izuzetne važnosti je i adekvatan ton prilikom govora. Postavljajte pitanja kako biste proverili da vas je osoba kojoj se obraćate sigurno razumela. Za pismenu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku veoma je važno da ne pravite slovne i gramatičke greške, kao i da koristite reči i izraze koje upotrebljavaju poslovni ljudi. Usmena komunikacija je opuštenija varijanta, a ujedno i prilika da pokažete koliki je vaš nivo znanja i kako se snalazite u nepredvidivim uslovima. Na kursu ćete naučiti kako treba da izgledaju usmena i pismena poslovna komunikacija na engleskom jeziku.

Kako se pripremiti za poslovni intervju na engleskom jeziku?

Poslovni intervju nije samo šablonsko odgovaranje na određena pitanja, već je i prilika da na najbolji način predstavite svoje veštine, dok u isto vreme poslodavac ovaj intervju koristi i da proveri vaše poznavanje engleskog jezika, pre svega formalnih fraza i izraza. 

Pre odlaska na intervju potrebno je da se pripremite i da osmislite kako ćete na engleskom da predstavite ono što ste sasvim sigurni da će vas pitati. 

Uvežbani odgovori nisu poželjni ni na jednom intervjuu i iskusni poslodavci će odmah primetiti ukoliko kandidat priča poput „robota”. Iako neka pitanja na prvi pogled možda deluju nelogično, vrlo su logična. Na kursu je detaljno objašnjeno kako se odgovara na trik-pitanja poslodavaca, ali i na ona koja svakako očekujete da vam postave.

Kako se uspešno vodi sastanak na engleskom jeziku?

Vođenje poslovnog sastanka je jedan od težih zadataka ukoliko se ne slede određeni koraci kako bi sastanak bio uspešan.

Pre svakog sastanka potrebno je da se dobro pripremite.

Treba da napravite koncept na engleskom jeziku po stavkama o kojima će biti reči. Koristićete poslovne reči i izraze. Krenite od toga zašto ste zakazali sastanak. Obavezno tražite aktivnu razmenu mišljenja, ne tražite koncenzus na samom početku sastanka. Svačije mišljenje mora biti uvaženo.  

Jedan od ključnih faktora je vreme. Veoma je važno da svi koji su pozvani na sastanak ispoštuju vreme dolaska. Početak sastanka se ne sme odlagati i tada treba jasno naznačiti koliko će trajati. Svaki sastanak mora da ima vođu (to je često sam organizator sastanka), koji mora da zna svaki segment sastanka i koliko će se na svakom od njih zadržati.

Na kraju sastanka još jednom treba ponoviti ko treba da završi koju obavezu i dogovoriti se oko roka. Pre nego što se odlučite za poslovni sastanak, uvek razmislite da li je on zaista neophodan ili se sve može rešiti putem pisane korespondencije. 

Izuzetno je važno da rečenice koje koristite budu jasne, gramatički ispravne i razumljive ostalim učesnicima sastanka koji vodite. Na kursu Poslovni engleski naučićete kako da to uradite na najbolji mogući način.

Plan i program kursa

Modul 1: Business Writing

 • Writing a Curriculum Vitae

 • Writing a Business Email

 • Writing in a Formal Style

 • Writing a Cover Letter

 • Writing a Motivation Letter

Modul 2: Recruitment and Selection

 • Recruitment

 • Selection procedures

 • Describing Personal and Professional Skills

 • Job Interview

 • What Employers want

Modul 3: Communication

 • Desirable Skills in Communication

 • Negotiating

 • Agreement and Disagreement

Modul 4: Marketing

 • What is Marketing

 • Writing a Sales Letter

 • Marketing Concept

 • Advertising Victim

 • The seven Ps

 • Markets and Competitors

Modul 5: Meetings

 • Participating in a Meeting – Useful Phrases

 • Business Meetings in English

 • Running a Meeting

 • Introductions

 • Reviewing previous Meetings

 • Starting a Meeting

 • Discussing items

 • Closing a Meeting

Modul 6: Business travel

 • Business across Cultures

 • Travelling on Business

Modul 7: Organisations and Management styles

 • Organisation types

 • Management styles

Modul 8: Money

 • Sales and Costs

 • Assets, Liabilities and Balance sheets

 • Writing a Report

Modul 9: Raising Finance

 • Personal Finance

 • Graph analysis

Modul 10: Customer service

 • Writing a Recommendation for a Product or Service

 • Writing a Complaint

 • Telephone conversations

 • Writing a Memo

Modul 11: Presentations

 • Preparation and Introduction for a Presentation

 • Closing a Presentation and Follow-up questions

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se