UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

Menadžment portfolija projekata, Project Portfolio Management

Opis kursa

Menadžment portfolija projekata je proces kojim se osigurava da firma svoje ograničene resurse koristi na poslovima koji donose najveću vrednost i koji su u skladu s poslovnim ciljevima i strategijama. Polaznicima se objašnjavaju razni aspekti upravljanja portfoliom koji se moraju suštinski shvatiti pre nego što se koncepti primene. Demonstrira se šestostepeni model implementacije upravljanja portfoliom: definicija, temelji, selekcija, prioritizacija, autorizacija i aktivacija.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa da upozna polaznike sa pojmom portfolia, definicijom i osnovama. Polaznici će naučiti da upravljaju portfoliom projekata.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.