Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Menadžment portfolija projekata, Project Portfolio Management

Opis kursa

Menadžment portfolija projekata je proces kojim se osigurava da firma svoje ograničene resurse koristi na poslovima koji donose najveću vrednost i koji su u skladu s poslovnim ciljevima i strategijama. Polaznicima se objašnjavaju razni aspekti upravljanja portfoliom koji se moraju suštinski shvatiti pre nego što se koncepti primene. Demonstrira se šestostepeni model implementacije upravljanja portfoliom: definicija, temelji, selekcija, prioritizacija, autorizacija i aktivacija.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa da upozna polaznike sa pojmom portfolia, definicijom i osnovama. Polaznici će naučiti da upravljaju portfoliom projekata.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se