Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Portfolio menadžment projekata, Project Management Portfolio

Opis kursa

Portfolio menadžment projekata je proces kojim se osigurava da firma svoje ograničene resurse koristi na poslovima koji donose najveću vrednost i koji su u skladu s poslovnim ciljevima i strategijama. Polaznicima se objašnjavaju razni aspekti upravljanja portfoliom koji se moraju suštinski shvatiti pre nego što se koncepti primene. Demonstrira se šestostepeni model implementacije upravljanja portfoliom: definicija, temelji, selekcija, prioritizacija, autorizacija i aktivacija.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa da upozna polaznike sa pojmom portfolia, definicijom i osnovama. Polaznici će naučiti da upravljaju portfoliom projekata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.