Postani deo generacije 2020/21

Upravljanje kvalitetom projekta, Project Management Quality

Opis kursa

Upravljanje kvalitetom projekta predstavlja jednu od najvažnijih funkcija globalnog koncepta upravljanja projektom. Na kursu se polaznici upoznaju sa pojmom kvaliteta i funkcijama upravljanja kvalitetom projekta. Na kursu se obrađuje i proces upravljanja kvalitetom projekta i sistem obezbeđenja kvaliteta projekta.

Cilj kursa

Osnovni cilj upravljanja određenim projektom je, pored minimiziranja utrošenog vremena, resursa i troškova, završetak projekta u zahtevanom kvalitetu. Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovnim funkcijama modela upravljanja projektom i procesom upravljanja kvalitetom. Polaznici će se upoznati i sa sistemom obezbeđenja kvaliteta.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.