Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Metode i tehnike upravljanja projektima

Opis kursa

U okviru project management-a koristi se veoma širok skup različitih metoda i tehnika. Na kursu se obrađuju metode organizacije, ključnih događaja i metod raspoređivanja radne snage. Obrađuju se strukturni dijagrami, kao što su PBS, WBS, OBS i RACI matrica. Posebno se obraća pažnja na Gantograme i tehnike mrežnog planiranja. Takodje, na kursu se obrađuju metode procene troškova i metoda ostvarene vrednosti.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici usvoje osnovna znanja o tehnikama i metodama projektnog menadžmenta. Cilj je da polaznici posebno usvoje tehnike mrežnog planiranja, koje će i biti detaljnije objašnjene i kojima će biti posvećena posebna pažnja.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Menadžment projekata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.