Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Metode i tehnike upravljanja projektima

Opis kursa

U sklopu ovog kursa, polaznici će imati priliku da steknu dublje razumevanje o osnovnim metodama i tehnikama koje su ključne u upravljanju projektima. Kroz temeljno izlaganje, polaznici će biti upoznati sa suštinskim karakteristikama ovih metoda, njihovom efikasnom primenom i širokim spektrom prednosti koje donose pri planiranju i izvršenju projekata.

Posebna pažnja će biti usmerena ka mrežnom planiranju, koje se ističe kao vitalan faktor za postizanje efikasnosti u upravljanju projektima i za prevazilaženje izazova koji se javljaju u vezi sa nepoštovanjem vremenskih rokova i budžeta. U sklopu ove teme, polaznici će biti detaljno upoznati sa dvema osnovnim metodama - CPM (Critical Path Method) i PERT (Program Evaluation and Review Technique). Kroz sistematski pristup, polaznici će otkriti ključne smernice za pravilno izrađivanje mrežnih dijagrama koji će tačno odražavati realnost projekta i pružati korisne informacije.

Biće napravljen pregled i istaknut značaj analize strukture u projektu, utvrđivanja vremena trajanja projektnih aktivnosti, ali takođe će biti i više reči o troškovima koji se javljaju prilikom realizacije projekata, o njihovoj podeli, kao i o ulozi koju imaju prilikom realizacije projekta.

Završni deo kursa će biti posvećen dodatnim metodama koje su od izuzetne važnosti prilikom planiranja i nadzora nad realizacijom projekta: metoda ključnih događaja (Milestone metoda), Gantogram (Ganttov dijagram) i Ishikawa dijagram (dijagram riblje kosti). Detaljno će se analizirati karakteristike svake od ovih metoda, kao i načini njihove efikasne primene. Polaznici će biti upućeni u korake koje treba preduzeti kako bi uspešno kreirali ove značajne metode za upravljanje projektima, osiguravajući tako njihovu primenu u stvarnim situacijama.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Menadžment projekata.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je opisivanje metoda i tehnika za upravljanje projektima kao i razumevanje i primena metoda i tehnika koje se koriste prilikom planiranja projekta. Pored toga, cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa osnovnim principima mrežnog planiranja, načinom konstruisanja i numerisanja mrežnog dijagrama.

Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs biće u mogućnosti da razlikuju tri strukturna dijagrama koja se koriste u praksi, a to su: PBS (Product Breakdown Structure), WBS (The Work Breakdown Structure) i OBS dijagram (Organization Breakdown Structure), kao i da definišu osnovne razlike između njih i znaju upotrebiti adekvatan u različitim situacijama. Takođe, razumevanje RACI matrice koja omogućava jasno prepoznavanje uloga i odgovornosti svih učesnika u projektu i olakšava efektivnu komunikaciju i koordinaciju između njih.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

1. Koji strukturni dijagrami se koriste u okviru upravljanja projektima?

U okviru upravljanja projektima, koriste se tri strukturna dijagrama:

 • PBS – Struktura razbijanja proizvoda (Product Breakdown Structure);
 • WBS – Struktura razbijanja posla (Work Breakdown Structure);
 • OBS – Struktura razbijanja organizacije (Organization Breakdown Structure).

PBS dijagram je metoda upravljanja projektima koja se koristi za dekompoziciju projekta na manje, upravljive delove. Ovaj dijagram prikazuje veze između delova i celokupnog zadatka nakon njihove podele, te na taj način pomaže u organizaciji projekta i razumevanju celokupne strukture projektnog proizvoda.

WBS tehnika omogućava da projekat bude podeljen na manje segmente, odnosno funkcionalne celine. Ova tehnika definiše poslove i zadatke koji treba da budu obavljeni kako bi se kompletan poduhvat završio. Projekat se razbija na podzadatke, krećući se od krajnjeg cilja projekta i pridržavajući se kriterijuma važnosti. Na najnižem nivou se nalaze nedeljivi elementi, odnosno zadaci.

OBS tehnika predstavlja pristup strukturiranju organizacije i njenog organizacionog sistema na osnovu specifičnih poslova i zadataka, kao i identifikaciju odgovornih izvršilaca tih poslova i zadataka. Dok se WBS dijagram fokusira na prikazivanje lista zadataka koje treba obaviti unutar jednog projekta, OBS dijagram fokusira se na identifikaciju ljudi ili timova koji su sposobni da izvrše te zadatke.

2. Šta predstavljaju metode mrežnog planiranja i koje su njihove prednosti?

Metode mrežnog planiranja su se pojavile krajem 50-ih godina prošlog veka kao rezultat potrebe za efikasnim upravljanjem projektima i prevazilaženjem problema u vezi sa nepoštovanjem vremenskih rokova i budžeta. Dve od tih metoda su CPM (Critical Path Method) i PERT (Program Evaluation and Review Technique).

CPM metoda je fokusirana na identifikaciju kritičnih aktivnosti i kritičnog puta u projektu, odnosno na one delove projekta koji imaju najveći uticaj na ukupno vreme trajanja projekta. Sa druge strane, PERT se fokusira na procenu vremena trajanja aktivnosti u projektu, pri čemu se uzimaju u obzir neizvesnosti i varijacije u tim procenama. Prednost ovih metoda leži u tome što one omogućavaju detaljnu analizu strukture projekta, odnosno razdvajanje analize strukture od analize vremena. Na taj način se mogu identifikovati zavisnosti među aktivnostima i odrediti optimalno trajanje svake aktivnosti, kao i kritične aktivnosti koje imaju najveći uticaj na vreme završetka projekta. Takođe, metode mrežnog planiranja pružaju precizne procene troškova projekta.

Korišćenje tehnika mrežnog planiranja omogućava minimiziranje vremena potrebnog za izvršenje poslovnih procesa i maksimalno iskorišćavanje raspoloživih resursa. Ove metode se primenjuju u svim fazama upravljanja projektom, uključujući planiranje, organizovanje i kontrolu. Upravljanje projektima složenijeg karaktera danas neizostavno koristi metode mrežnog planiranja kako bi se definisani ciljevi ostvarili u okviru postavljenih vremenskih rokova i budžeta.

3. Koje su osnovne karakteristike metoda CPM, PERT i PDM?

Metoda analize projekta koja se često koristi za predviđanje ukupnog trajanja i planiranje aktivnosti je CPM metoda, poznata i kao metoda kritičnog puta. CPM metoda se najviše oslanja na deterministički pristup, što znači da se procena vremena za pojedinačne aktivnosti može relativno čvrsto odrediti. Ovo je moguće jer CPM metoda koristi dostupne podatke i prethodna iskustva kako bi se utvrdilo vreme potrebno za izvršenje svake aktivnosti.

Metoda PERT koristi se kada je vreme trajanja pojedinih aktivnosti neizvesno i nije ga moguće tačno odrediti. Ova metoda se posebno koristi u situacijama kada se projekti izvode prvi put, jer omogućava da se pruže procene o vremenu trajanja aktivnosti.

PDM metoda se razvila iz prethodne dve metode; njen drugi naziv je metoda čvorova. PDM je koristan alat za planiranje i raspoređivanje projekata jer olakšava uvid u to kako su različiti zadaci povezani jedni s drugima i kojim bi ih redosledom trebalo obaviti.

Kurs Metode i tehnike upravljanja projektima

Sadržaj:

Modul 1 – Metode i tehnike upravljanja projektima

 • Strukturni dijagrami
 • Mrežno planiranje
 • Metode mrežnog planiranja CPM, PERT i PDM
 • Analiza strukture, vremena i troškova
 • Ostale metode i tehnike za upravljanje projektima

Kompetencije:

Modul 1 – Metode i tehnike upravljanja projektima

 • Sposobnost kreiranja procesa mrežnog planiranja,
 • Sposobnost primene osnovnih pravila prilikom konstruisanja mrežnih dijagrama,
 • Sposobnost primene osnovnih metoda za upravljanje projektima.

Potreban softver i tehnički uslovi:

Kurs ne zahteva dodatan softver.

Potrebno predznanje:

Kurs je koncipiran tako da nije potrebno nikakvo predznanje za razumevanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se