Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Propratno i motivaciono pismo

CV_CTA

Neizostavni deo prijave na konkurs za posao je propratno pismo. Slanje biografije bez propratnog pisma predstavlja nepotpunu prijavu, i umanjuje Vaše šanse da potencijalni poslodavac pozove baš Vas na intervju. Propratno pismo, koje ima slobodniju formu od CV-a, je Vaše lično obraćanje potencijalnom poslodavcu/ljudima koji su zaduženi za selekciju, i predstavlja Vas kao ozbiljnu, odgovornu, profesionalnu, ali i kao komunikativnu i interaktivnu osobu. Ono ima za cilj da Vas bliže predstavi potencijalnom poslodavcu i da ga zainteresuje da pročita Vaš CV i da Vas pozove na intervju.

U propratnom pismu bi trebalo da označite za koju poziciju konkretno konkurišete, koji su Vaši razlozi, kao i zašto ste zainteresovani da radite baš u toj kompaniji. Propratno pismo ima i ulogu da dopuni i razjasni informacije iz CV-a, koje su date u obliku činjenica. To je Vaša prilika da detaljnije objasnite svoja znanja i veštine, a posebno način na koje one mogu da doprinesu boljem poslovanju firme u kojoj konkurišete za posao.

Naravno, propratno pismo ima formu poslovnog pisma, koje ipak mora biti kratko i jasno. Vodite veoma računa da ne pravite gramatičke i pravopisne greške. Stil pisanja mora da bude takav da od samog početka zainteresuje potencijalnog poslodavca da ga pročita. Najbolje je da razdvojite delove propratnog pisma na obraćanje, uvodni deo u kome ćete navesti za koji posao i zašto ste zainteresovani, središnji deo u kome ukratko možete opisati vaša znanja, veštine i rezultate koje ste do sada postigli a koji mogu biti značajni za posao na koji konkurišete, i završni deo koji pokazuje Vašu spremnost i želju za pozivom na razgovor.

Propratno pismo ima za cilj da Vas predstavi kao pravog kandidata za određenu poziciju, i ne sme da ponavlja podatke navedene u CV-u, već da podstakne interesovanje za njega. I ovde važi pravilo da svaka prijava za posao zahteva novo propratno pismo, potpuno prilagođeno poziciji na koju konkurišete i uslovima konkursa. Put ka dobro napisanom propratnom pismu je stavljanje u poziciju potencijalnog poslodavca, odnosno razmišljanje na osnovu njegovih mogućih očekivanja.

U nekim slučajevima potencijalni poslodavci u samom konkursu navedu obavezu slanja motivacionog pisma (mada je motivaciono pismo karakterističnije za prijavljivanje za stipendije, seminare, treninge, praksu itd.). Kao i u slučaju propratnog pisma ono ima za cilj da ubedi poslodavca da ste vi prava osoba za konkretan posao, ali je motivaciono pismo još ličniji dokument, i još slobodnije forme, u kome možete pokazati Vaše ciljeve, stavove, mogućnosti, postignuća. U motivacionom pismu je potrebno uskladiti Vaše profesionalne ciljeve, mogućnosti, znanja i veštine sa potrebama i planovima poslodavca. Kao i u svim prijavnim dokumentima neophodno je navesti istinite podatke, ali je motivaciono pismo forma koja Vam dopušta najviše slobode da predstavite sebe onako kako bi potencijalni poslodavac želeo da Vas vidi.    

Kako CV ima delimično strukturisanu  formu, propratno i motivaciono pismo, posebno kod kandidata sa sličnim referencama, mogu da budu presudni u selekciji, jer Vas ona konkretnije odvajaju od drugih prijavljenih kandidata.

CV_baner

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.