Započnite karijeru HR menadžera od nule

Čitanje CV-ja između redova

CV čitanje

Centralno mesto u biografiji zauzimaju vaše obrazovanje, stručne kvalifikacije i poslovno iskustvo. Pri prijavljivanju za određeni posao svakako je najbitnije da posedujete poslovna znanja i veštine potrebne za uspešno obavljanje posla, ali i da se može pretpostaviti kod Vas tendencija ka usavršavanju u pravcu koji konkretan posao zahteva. Sve to možemo podvesti pod opštije stavke, činjenice. Imate potrebno obrazovanje, neophodne kvalifikacije, stičete nova znanja u skladu sa svojim interesovanjima ili sklonostima. Naizgled, ničeg spornog tu nema. Ali, kakav sled događaja nalazimo u praksi?

U potpunosti ispunjavate uslove propisane konkursom i logično zaključujete da ste osoba koja sigurno ulazi u uži krug selekcije i koja će verovatno dobiti posao. Priložili ste i potrebna uverenja kojima potkrepljujete podatke iz svog CV-ja. Uvereni ste da će i potencijalni poslodavac na osnovu svega što ste mu ponudili vrlo brzo proceniti da ste vi idealna osoba baš za taj posao. A, na kraju, ništa! Dobijete obaveštenje da niste prošli ni u naredni krug. Kako to? Ili još gora situacija. Pored toga što niste vi primljeni, saznali ste da je na to mesto postavljena osoba sa daleko manje i iskustva i znanja od Vas.

Bitan razlog odbijanja Vaše prijave za posao i kada ispunjavate sve uslove često jeste ono što niste napisali o sebi, a što je uspelo da odnese prevagu nad Vašom stručnošću, i to, u ovakvom slučaju, na Vašu štetu. Ne zaboravite da Vaš CV otkriva o Vama i mnogo više od onoga što ste naveli i za šta imate potvrde. On ukazuje i na osobine koje posedujete, a koje nisu eksplicitno uvek date i koje mogu biti presudne u izboru. I ono što ste napisali i ono što niste zajedno potencijalnom poslodavcu govori o Vašoj kompetentnosti. Nerealno je očekivati poziv od poslodavca kojem ste npr. za mesto pripravnika u banci ili asistenta u labaratoriji poslali CV umrljan kafom ili krofnama, zar ne? Ili ste se prijavili za posao lektora poslavši CV prepun pravopisnih grešaka, a pomenuli još da Vam je prosek 9,8 i poslali uverenje o diplomiranju. Svaka čast na diplomi, ali pokazujući nemarnost, aljkavost i maksimalno odsustvo profesionalizma u dokumentu koji ste sami sastavili, poslodavcu ste jasno dali do znanja da vi nikako niste osoba koju treba zaposliti.

Potencijalni poslodavac dok čita vaš CV razmišlja o tome kakva ste osoba. Pokušava iz svega što ste naveli da dokuči i neku Vašu sasvim ljudsku osobinu. Da li ste naporna osoba koja sve nadugačko i naširoko objašnjava, što mu nesumnjivo kazuju delovi CV-ja u kojima ste se preterano raspisali gde uopšte nije bilo potrebe za tim. Ili ste „škrti" na rečima, što može zaključiti ako ste telegrafski naveli samo najnužnije podatake. Ili može pomisliti sasvim opravdano da ste vrlo haotična osoba bez jasne orijentacije i cilja, ako ste mu poslali CV u kojem je sve nabacano bez ikakvog reda i nejasno navedeno. Vizuelni doživljaj Vašeg CV-ja i sve što se o vama može indirektno saznati, takođe, imaju svoju ulogu, jer CV preslikava vas i ono čemu ste skloni. Zato dobro obratite pažnju na „skrivene poruke” koje vaš CV šalje potencijalnom poslodavcu.

čitanje CV

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se