Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Delovi CV-ja

delovi CV-ja

CV jeste vaša profesionalna biografija, dokument koji predstavlja vas potencijalnom poslodavcu, i mora da sadrži vaš lični pečat. Međutim, bez obzira što svako, pri pisanju CV-a koristi svoj jedinstveni stil i način predstavljanja informacija, CV mora da zadovolji određenu formu. Delovi CV-ja mogu da se podele na osnovne i sekundarne.

Osnovni delovi CV-ja

Osnovni delovi su: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo. Lični podaci podrazumevaju vaše ime i prezime, mesto i godinu rođenja, adresu stanovanja i boravka (ukoliko se razlikuju), brojeve telefona. Podaci u vezi sa vašim obrazovanjem se odnose na sve stepene obrazovanja koje ste završili, sa navođenjem imena škole/fakulteta, eventualnim smerovima i specijalizacijama, kao i godinom upisa i završetka (osnovnu školu nije potrebno navoditi pošto je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno). Radno iskustvo podrazumeva sve profesionalno iskustvo koje ste do trenutka prijavljivanja stekli, a koje je relevantno za poziciju i vrstu posla na koji se prijavljujete. Važno je napomenuti da radno iskustvo može biti stečeno i kroz praksu, volontiranje...

Sekundarni delovi CV-a se odnose na navođenje svih dodatinih aktivnosti koje mogu da pomognu vašem boljem predstavljanju potencijalnom poslodavcu. Ovde se obično misli na različite seminare, treninge, predavanja, koji mogu biti relevantna za posao za koji se prijavljujete, a koji pokazju vašu težnju za usavršavanjem. Jedan od sekundarnih delova se mora odnositi i na veštine koje imate, a koje ste stekli bilo kroz formalno, bilo kroz neformalno obrazovanje. Tu se obično misli na poznavanje stranih jezika, rada na računaru, ali i različitih veština koje su neophodne u modernom poslovanju (veštine prezentacije, pregovaranja, timskog rada, liderske veštine itd.). Takođe, u posebnom delu možete navesti i sve stipendije i preporuke koje imate, ali u tom slučaju, te podatke morate potkrepiti i odgovarajućim dokazima.

Svi ovi delovi podrazumevaju zasebne, jasno odvojene celine, jer su neki od najvažnijih kvaliteta dobro napisanog CV-ja preglednost i konkretnost. Podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim aktivnostima je potrebno hronološki odrediti, ali i te podatke navoditi od hronološki najmlađeg do najstarijeg podatka. Takođe je neophodno navesti gde, kada ili na koji način su stečena dodatna poslovna znanja i veštine koje posedujete.

CV_baner

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se