SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Pitanja o radnom iskustvu

pitanja o radnom iskustvu

Najbitnije za posao za koji ste se prijavili jeste da li posedujete potrebne kvalifikacije ili ne. U zavisnosti od prirode posla i same pozicije poslodavci očekuju da budući zaposleni ima određeni stepen iskustva i to može biti od potpunog odsustva iskustva do višegodišnjeg angažovanja na vrlo odgovornim pozicijama. Poslodavac unapred želi da zna šta od vas može očekivati i kakav vi uopšte imate stav prema poslu. Stoga su pitanja o radnom iskustvu nezaobilazna na intervjuu.

Pitanja o radnom iskustvu:
•        Na kojim poslovima ste do sada radili?
•        Da li ste sada negde u radnom odnosu?
•        Na osnovu čega ste birali ranije poslove?
•        Zbog čega ste napuštali ranije poslove?
•        Zbog čega ste poslednji posao napustili?
•        Da li ste ikada bili otpušteni i zbog čega?
•        Zbog čega ste menjali posao često?
•        Zbog čega sada menjate posao?
•        Jedno vreme niste radili. Čime ste se bavili tada?
•        Kako ste napredovali u poslu? 
•        Čime ste bili zadovoljni na ranijim poslovima? Čime nezadovoljni?
•        Koje nove veštine i znanja ste stekli na ranijim poslovima?
•        Koji je bio Vaš najveći izazov u dosadašnjem radu?
•        Šta je najznačajnije što ste uradili na dosadašnjim poslovima?
•        Kakav je bio tipičan radni dan na Vašem prethodnom poslu? Opišite. 
•        Kakav odnos ste imali sa pretpostavljenima?
•        Oko čega se najčešće niste slagali sa pretpostavljenima?
•        Koje osobine Vaših pretpostavljenih su Vam se dopadale? Koje nisu?
•        Kakvo mišljenje o Vama imaju raniji poslodavci?
•        Možemo li dobiti preporuke od Vaših ranijih poslodavaca?
•        Kada se niste slagali sa odlukom poslodavca, kako ste reagovali? Navedite primer. 
•        Kakav odnos ste imali prema podređenima?
•        Šta o Vama misle Vaši podređeni?
•        Za šta ste sve bili odgovorni na ranijim poslovima?
•        Koje aspekte posla smatrate najprioritetnijim?
•        Da li ste ranije radili ovaj tip posla? Opišite. 
•        Na ovom poslu imaćete manja ovlašćenja nego na ranijem i bićete manje plaćeni. Zbog čega ste zainteresovani za ovu poziciju?
•        Zašto želite da promenite karijeru?
•        Za ovaj posao je potrebno _______ (navedena sposobnost potrebna za uspešno obavljanje posla). Opišite situaciju u kojoj ste posebno pokazali da posedujete tu sposobnost. 
•        Kako ste se snalazili u obavljanju više poslova istovremeno? Navedite primer.
•        Kako rešavate probleme u _______ (navedena oblast ili sektor unutar jedne firme)? Navedite primer.
•        Kako biste postupili  ________ (situacija u vezi sa prirodom posla za koji ste se prijavili).

CV_baner

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se