Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Samospoznaja i samopouzdanje

Opis programa

Da bismo bili uspešni na poslu, važno je da objektivno sagledamo svoje sposobnosti, ali i da radimo na tome da ih razumemo i adekvatno primenimo. Samospoznaja je prvi korak ka prihvatanju sebe onakvim kakvi zaista jesmo, ka prepoznavanju i prihvatanju svoje dobre strane, kao i ka izgrađivanju određenog nivoa samopouzdanja, koje će nam pomoći da naša samospoznaja dođe do punog izražaja.

Kroz primenu različitih alata i tehnika, naučićete da prihvatite sebe i da se izdignete iznad nivoa prosečnosti. To će uticati pozitivno, ne samo na vas već i na vašu okolinu, a vama će dati mogućnost da napravite prvi korak u stvaranju superiorne pozicije na tržištu rada.

Cilj programa

Usvajanje različitih tehnika i načina za dostizanje nivoa objektivnosti u samoproceni i podizanje nivoa samopouzdanja, neophodnog za postizanje dobrih profesionalnih i ličnih rezultata.

Trening

Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje objektivne samoprocene i podizanje samopouzdanja.

Radionica

Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se postiže viši nivo samoprocene i samopouzdanja i započinje rad na putu ličnog i profesionalnog uspeha.

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se