Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Samomotivacija i motivacija drugih

Opis programa

Neke od najznačajnijih personalnih osobina koje se traže od zaposlenih na svim poslovnim pozicijama jesu: samostalno pokretanje poslovnih inicijativa, aktivnost u predlaganju načina obavljanja poslova, pozitivan pogled na probleme sa kojima se zaposleni suočava.

Kroz poslovne simulacije različitih pristupa u rešavanju problema naučićete kako da kod sebe razvijete inicijativu i da se motivišete za obavljanje svakog posla.

Cilj programa

Savladavanje osnovnih znanja, prepoznavanje veština i poznavanje načina kako se veštine inicijative i motivacije uvežbavaju da bi se došlo do željenog napretka u ovim personalnim veštinama.

Trening

U sklopu edukativnog dela programa obavlja se trening na kojem se prikazuju tehnike i metode samo-motivacije, tehnika “5%”, motivisanje drugih osoba.

Radionica

Poslovne simulacije reaktivnog, aktivnog i proaktivnog pristupa rešavanju problema; rad na predrasudama.

 

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se