BusinessAcademy je pravi izbor za unapređenje vaše karijere. Prijavite se!

Nemački jezik A1

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeMenadžment projekata i Međunarodno poslovanje.

Opis kursa

Kurs Nemački jezik A1 je početni nivo učenja nemačkog jezika čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu. Polaznik će između ostalog naučiti kako da predstavi sebe i druge, da postavi pitanja drugim osobama u vezi sa njihovom ličnošću, zanimanja, porekla, ali i da daje potvrdne  kao i odrične odgovore.  Snalaženje u osnovnim situacijama poručivanje hrane i pića u restoranu, brojevi, boje, godišnja doba, pitanja za pravac u nepoznatom gradu, izražavanja molbi ili davanja saveta, pitanja i odgovori koliko je sati, koji je datum i sl.

Polaznici će usavršiti osnovna gramatička pravila, naučiće da razlikuju vrste reči, da prepoznaju rodove imenica, kao i da odrede padež, da menjaju glagole kroz lica u prezentu, ali i u još tri vremena preteritu, perfektu i futuru I.

Pored toga, naučiće da upotrebljavaju lične i prisvojne zamenice u padežima, predloge za mesto i vreme, kao i da naprave pravilan raspored reči u rečenici. Upoznaće se i sa načinom građenja reči odnosno složenica koji je specifičan za nemački jezik.

Cilj kursa

Takođe moći će da razumeju sagovornike sa nemačkog govornog područja ukoliko govore jasno i sporije, pri čemu bi trebalo da pomognu audio zapisi i audio testovi. Posle uspešno savladanih zadataka iz kursa A1 polaznici će biti spremni za sledeći nivo učenja nemačkog jezika A2.