BusinessAcademy je pravi izbor za unapređenje vaše karijere. Prijavite se!

Nemački jezik A2

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjeMenadžment ljudskih resursa i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis kursa

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike, koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama, poput putovanja, vremena, ekologije itd.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. Gramatički deo prate tekstovi, koji polaznicima pomazu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama.