Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Racio brojevi

Opis kursa

Na kursu Racio brojevi se upoznajete sa osnovnim pojmovima profitabilnosti, povratka na vlasnički kapital (ROE), povratka ulaganja (ROI) i likvidnosti. Na kursu se posebno objašnjava odnos kapitala i ukupnog kapitala - poluga, novčani tok i produktivnost.

Cilj kursa

Cilj kursa je da ovladate veštinom procene i klasifikacije postignute visine bilo kog prinosa od vlasničkog kapitala. Da možete da odredite da li je važnija likvidnost ili profitabilnost i da objasnite zašto je to tako. Cilj je i da znate da izračunate Equity Ratio i obrazložite zašto je Equity Ratio od ključnog značaja za kompaniju. Da znate da definišete i objasnite pojam poluge (Gearing), izračunate i objasnite faktore koji utiču na kreditni rejting kompanije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeFinansijski menadžment i Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.