Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Blokčejn tehnologije

Blokčejn tehnologije predstavljaju digitalnu bazu podataka, koju čine povezani blokovi koji sadrže različite informacije o digitalnim transakcijama. Prvom primenom ove tehnologije smatra se upotreba bitcoina kao jedne vrste kriptovaluta. Kriptovalute predstavljaju digitalnu verziju novca koja se takođe koristi u procesima razmene.

U okviru izučavanja blokčejn tehnologija nezaobilazno je detaljno proučavanje kriptovaluta, zato što je i blokčejn istorijski nastao kao jedna komponenta sistema kriptovaluta (odnosno primarno bitcoin sistema). Takođe, svaki javni blokčejn mora da ima svoju kriptovalutu, pa su ova dva pojma zaista usko povezana. Izuzetak su privatne blokčejn tehnologije, ali pošto su retke i ne predviđa im se veliki uspeh, fokus će biti na javnim blokčejn tehnologijama.

U prvom delu kursa imaćete prilike da čujete kako je nastao bitcoin, šta blokčejn tehnologije čini revolucionarnim, mogu li kriptovalute bez blokčejna i obrnuto, kako regulativa utiče na ceo ovaj proces, kao i šta nas u budućnosti očekuje iz oblasti kriptovaluta i kako će uticati na tržište. U drugom delu kursa imaćete priliku da čujete nešto više o tome šta možete raditi sa kriptovalutama, a šta sa tokenima, dobićete odgovor i na pitanja šta u stvari možemo raditi sa blokčejn tehnologijama i zašto ona toliko mnogo obećava, a tako malo se do sada desilo.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentProdaja i menadžment prodaje i Poslovna administracija.

Opis i cilj kursa Blokčejn tehnologije

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologija, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, kao i sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji. Takođe, polaznici se upoznaju i sa perspektivama ovih tehnologija i trendovima razvoja. Ovaj kurs omogućava i priliku da se polaznici upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom, kao i sa mogućnošću primene ovih tehnologija u svojstvu startup projekata. 

U kursu se kreće od objašnjavanja samog pojma novca i njegovih funkcija kao uvoda u dalji tok materije i adekvatnu pripremu za ostatak kursa. Nakon predstavljanja vrsta valuta, pristupa se predstavljanju bitcoina – objašnjavaju se pojam, nastanak i način njegove upotrebe kao novca. U nastavku se predstavlja takozvani „problem vizantijskih generala” i kako je blokčejn tehnologija poslužila kao rešenje ovog problema. U okviru objašnjavanja pojma blokčejna predstavljaju se i vrste ovih tehnologija (javni i privatni blokčejn). 

Posebno su predstavljeni i posrednici u ovom tipu poslovanja i problemi koji mogu nastati u vezi sa posrednicima, gde je poseban akcenat na bezbednosti. Zatim se polaznicima definišu i objašnjavaju najčešći pojmovi u vezi sa ovim tehnologijama, kao što su rudarenje, altcoin (druge vrste kriptovaluta), token, ICO i Fork. Precizno su objašnjeni i novčanici za ovu vrstu novca, njihov princip funkcionisanja i vrste koje postoje. Pred kraj prvog dela kursa objašnjene su berze i načini trgovanja ovim valutama na njima, kao i bezbednosni problemi koji se javljaju i alternative koje postoje u odnosu na berze.

U drugom delu kursa detaljnije se pristupa mogućnostima ovih tehnologija i valuta, pa se tako izučavaju mogućnosti kriptovaluta, tokena i same blokčejn tehnologije. Posebno se obrađuju i oblasti primene blokčejn tehnologije, kako bi polaznici stekli širu sliku o njima. Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmovima kriptovaluta i blokčejn tehnologije kako bi i sami mogli da ih koriste i bave se kupovinom i prodajom u tom smislu. Kroz ovaj kurs polaznici stiču širu sliku o blokčejn tehnologijama, svrsi i mogućnostima koje pružaju.

Kurs Blokčejn tehnologije će vam odgovoriti na pitanja:

Šta su kriptovalute?

Kriptovalute su zapravo jedan od tipova novčanih valuta koje se koriste putem digitalnih kanala za kupovinu i prodaju na online tržištima. Kako bi se kontrolisalo kreiranje novih jedinica neke kriptovalute, tokom transakcija se koristi kriptografija za obezbeđenje i verifikaciju. Kroz ovu kriptografiju ostaju sačuvani svi podaci i o kupcu i o prodavcu za svaku digitalnu novčanu transakciju (odnosno adrese elektronskih novčanika kupca i prodavca). Pojam novčanika i njihove vrste takođe su posebno predstavljeni u ovom kursu. Korišćenjem kriptovaluta možete plaćati robe ili usluge, investirati i rudariti, a sve ove opcije detaljno su obrađene kroz kurs. Na ovom kursu izučićete pojam i vrste kriptovaluta i načine njihovog korišćenja.

Šta je bitcoin?

Bitcoin (kod nas se pominje i kao bitkojn ili bitkoin) je najpoznatija i najzastupljenija vrsta kriptovaluta (odnosno digitalnih novčanih valuta). Ova valuta ima najviši nivo nezavisnosti od državnih i finansijskih institucija u smislu taksi, a ceo proces korišćenja ove valute potpuno je transparentan zahvaljujući blokčejn tehnologijama. Prednosti korišćenja bitcoina u odnosu na ostale valute (koje nisu kriptovalute) su brojne, poput nemogućnosti falsifikovanja, sigurnosti transakcije, ne može se oštetiti jer nema fizički oblik i deo je decentralizovane mreže. Do bitcoina se dolazi njihovom kupovinom redovnim novčanim valutama ili nekim drugim kriptovalutama, ili kroz proces razmene. Sve informacije o stanju sa bitcoinima svaki pojedinac nalazi na svom elektronskom novčaniku, o kojem će takođe biti više reči. Ovaj kurs pružiće vam direktan uvid u sve specifičnosti bitcoina kao kriptovaluta i razloge njihove najveće zastupljenosti.

Šta je blokčejn?

Blokčejn tehnologije (Blockchain) su zapravo baze podataka koje skladište informacije o različitim transakcijama obavljenim posredstvom interneta, u kojima se kriptovalute koriste kao sredstvo plaćanja. Određenim bezbednosnim sistemima i regulisanim načinom funkcionisanja ovih tehnologija obezbeđuje se maksimalna sigurnost za korisnike kriptovaluta. blokčejn sistemi postigli su toliki uspeh da i određene svetske kompanije pokušavaju da ovaj princip tehnologije primene u svom poslovanju kako bi svojim korisnicima garantovale sigurnost i brzu i efikasnu razmenu različitih tipova informacija. Na ovom kursu upoznaćete se sa pojmom i karakteristikama blokčejn tehnologija, kao i svih pojmova i termina koji su značajni za ovu oblast, kako biste stekli širu sliku.

Plan i program predavanja

1. Novac

 • pojam
 • osnovne funkcije

2. Šta je bitcoin i kada je nastao

3. Bitcoin kao novac

4. Posrednici

5. „Problem vizantijskih generala” i blokčejn kao rešenje

6. Vrste blokčejna

7. Potencijal za primenu blokčejn tehologije

8. Pojmovi kod blokčejn tehnologija

 • rudarenje
 • altcoin
 • token
 • ICO
 • Fork

9. Elektronski novčanici

 • pojam i vrste

10. Berze

 • pojam
 • bezbednosni problemi
 • berzanska trgovina
 • alternative berzama

11. Mogućnosti kriptovaluta, tokena i blokčejn tehnologije

12. Oblasti primene blokčejn tehnologije

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se