Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Mobing

Opis kursa

Mobing je oblik ponašanja na radnom mestu kojim jedna osoba ili više osoba sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, ugrožava njen ugled, ljudsko dostojanstvo i integritet, a sa ciljem eliminacije sa radnog mesta. Mobing je danas kompleksna, široko rasprostranjena i narastajuća pojava koja ima pogubne posledice na radnu sredinu, psihofizičko zdravlje pojedinca, socijalno okruženje pojedinca i kompletnu zajednicu.

Zbog značajnosti pojave i problema koje ona izaziva, potrebno je da se ova pojava upozna sa različitih aspekata, da polaznici nauče da je prepoznaju, jer se mobing može sprečiti primarnom prevencijom, odnosno, informisanjem, edukacijom, savladavanjem bitnih komunikacijskih veština, zaštitnim zakonodavstvom i organizacionom politikom i praksom.

Cilj kursa

Na ovom kursu cilj je da se polaznici upoznaju sa pojmom mobinga i da mogu da prepoznaju ovu pojavu u svojom radnom okruženju a ukoliko se nađu u njenoj blizini da umeju da se suoče sa tim problemom na adekvatan način.

Po završetku ovog kursa, polaznici će biti u stanju da identifikuju mobing koji se vrši na njima ili na nekom od njihovih kolega. Takođe, moći će da razviju preventivne mehanizme da zaštite svoju organizaciju i sebe od negativnih posledica ove pojave. Ukoliko se ipak nađu u situaciji da su žrtva mobinga ili da je neko iz njihove organizacije na ovom mestu, umeće na adekvatan način da se izbore sa problemom.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.