Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Ovaj kurs upoznaje polaznika sa osnovnim odredbama ovog zakona, sa učesnicima u prometu nepokretnosti, kriterijumima za obavljanje poslova posredovanja, kao i sa konkretnim sadržajem ugovora o posredovanju, obavezama posrednika i obavezama nalogodavca.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznike za teorijsko i praktično razumevanje zakonske regulative iz oblasti prometa nepokretnosti. U okviru kursa polaznici se upoznaju sa osnovnim pojmovima i pravnom terminologijom iz oblasti prometa nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.