SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

English Language Upper-Intermediate

Nakon završenih English Languge Pre-IntermediateEnglish Language Intermediate nivoa, bićete u mogućnosti da tečno razgovarate na engleskom jeziku o najrazličitijim temama iz svih oblasti, odlično ćete poznavati gramatiku i imaćete širok vokabular. Poslednja etapa u savladavanju Intermediate nivoa engleskog jezika jeste kurs English Language Upper-Intermediate

Cilj ovog kursa je dalje usavršavanje stečenih znanja. Na Upper-Intermediate nivou polaznik je sposoban da vodi kompleksne razgovore, da gramatiku upotrebljava perfektno i da sa dosta samopouzdanja komunicira na engleskom jeziku i u pisanoj i u usmenoj formi. S obzirom na to da je Upper-Intermediate napredni nivo znanja engleskog jezika, podrazumeva se da polaznik dosta vremena treba da posveti vežbanju. Pored slušanja i čitanja, neophodno je da se postojano usavršava konverzacija.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeMeđunarodno poslovanje i Poslovna administracija.

Opis i cilj kursa

English Language Upper-intermediate kurs je viši srednji kurs engleskog jezika, koji vam omogućava da uspešno komunicirate, što uključuje i razumevanje i usmeno izražavanje na engleskom jeziku.

Takođe, moći ćete da vodite i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju na engleskom sa govornikom kome je engleski maternji jezik, kao i sa sagovornicima sa drugih govornih područja.

Vaš pisani engleski jezik tokom ovog kursa dobija formu gotovo nalik onoj kod izvornih govornika engleskog jezika – ona postaje pravilna, čista i na visokom nivou.

Cilj kursa je da vas potpuno osposobi za vođenje razgovora u vezi sa velikim brojem različitih tema, kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova na engleskom jeziku i razumevanje detaljnih uputstava.

Takođe, moći ćete samostalno da pišete tekstove i pisma vezane za netipične teme, kao i da bez problema hvatate beleške u situacijama kada neko govori na engleskom jeziku.

Kurs English Language Upper-Intermediate će vam odgovoriti na pitanja:

Da li se i na ovom nivou obrađuje gramatika?

Da, naravno. Kao i na svakom nivou i na ovom se obrađuje gramatika, s tim što su na ovom nivou u pitanju finese. Više će se obrađivati izuzeci od pravila (specifične situacije u kojima se neko vreme koristi). Ukoliko neko nije završio Intermediate nivo, biće mu od velike koristi da obnovi gradivo na ovom nivou. Na ovom nivou u jednom modulu se obrađuju sva sadašnja vremena, u drugom sva prošla vremena itd. Pored standardnih vremena u engleskom jeziku, obrađivaće se i idiomi, frazalni glagoli i članovi, kao i indirektan govor i pasiv koji se u velikoj meri koriste kako u konverzaciji tako i u pisanju.

Šta sve dobijamo od materijala za učenje na Upper-Intermediate nivou?

Kurs Upper-Intermediate ima interaktivne lekcije podeljene po modulima, testove napredovanja (gramatika, vokabular, razumevanje pročitanog), video i audio materijal, podršku profesora i naravno igrice. Posle svakog modula dostupne su igrice kako biste na što zanimljiviji način proverili naučeno (spajanje, kviz, razvrstavanje po kategorijama, tačno ili netačno, anagrame, udari krticu, lavirint, aviončiće, vešala, redosled reči u rečenici i još mnogo toga). Posle svake odigrane ’’partije’’ možete da vidite, ukoliko želite, na kom ste mestu plasirani. Pored standardnih multimedija, kurs nudi i animiran video materijal u kome su na interesantan način prikazane svakodnevne situacije i upotreba vremena o kom ste u datom modulu učili.

Koja znanja podrazumeva Upper-Intermediate nivo?

Polaznik na ovom nivou ima napredno znanje jezika u svim kategorijama (pisanje, govor, gramatika). Fluentnost govora je na visokom nivou. Ukoliko se i napravi greška u govoru ona nije toliko primetna. Razgovor sa osobama kojima je engleski jezik maternji ne predstavlja nikakav problem. Rečenice koje se koriste su složene i lepo povezane, razgovor teče bez ikakvih problema.

Na ovom nivou polaznik može da sluša o apstraktnim temama, da o njima da svoje mišljenje u pisanoj ili usmenoj formi, može da prati predavanja na engleskom, da učestvuje u diskusijama. Kada je čitanje u pitanju, polaznici koji pohađaju ovaj nivo mogu da razumeju i složenije tekstove iako im možda nisu sve reči poznate, ali na osnovu konteksta im je sve razumljivo. Upper-Intermediate nivo podrazumeva da polaznik sam može da napravi poslovnu prezentaciju na engleskom, da napiše duži tekst na engleskom i da je pritom upoznat sa pravopisom i da se trudi da ne pravi greške, a ukoliko ih i napravi, te greške su minimalne. Na ovom nivou polaznik piše žalbe, molbe, eseje. Što se slušanja tiče polaznik koji pohađa ovaj kurs može da prati bez problema TV i radio programe, podkaste, filmove, predstave, vebinare, predavanja na engleskom itd.

Kako da vežbam konverzaciju?

Kada je u pitanju konverzacija, bilo koji jezik, neophodno je da se engleski koristi svakodnevno, 24/7. Slušajte što više na engleskom (sve što vas interesuje, pesme, dokumentarne emisije, emisije o šminkanju, popravkama motora…). Što više materijala unosite, više ćete znati i u jednom momentu početi da razmišljate na engleskom što je krajnji cilj. Najbolje je da pronađete nekoga sa kim možete da pričate na engleskom. Taj razgovor može da bude na nekom forumu, u pisanoj formi, ali može da bude i uživo. Ono što je takođe jako bitno je da se ne opterećujete previše pravilima, možda zvuči čudno, ali ako budete previše razmišljali o pravilima, ona će vas blokirati i sprečiće vas da pričate. Na ovom nivou svakako imate dovoljno znanja i samopouzdanja da krenete u avanturu, opustite se i pričate bez ikakvih sprega na engleskom!

Plan i program kursa

Modul 1 – Present Tenses

 • Present Tenses

 • Five (serious) symptoms of Facebook addiction

 • Welcome to the 'weisure' lifestyle

Modul 2 – Past Tenses

 • Past Tenses

 • Job Interview

Modul 3 – Articles

 • Articles

 • Digital Heaven

Modul 4 – Countable and Uncountable Nouns

 • Countable and Uncountable Nouns

 • The Power of Advertising

Modul 5 – Expressing the Future

 • Expressing the Future

 • Future Perfect and Future Continuous Tense

 • The Future of the Workplace

Modul 6 – Relative Clauses

 • Relative Clauses

 • Participle Clauses

 • Clauses of Purpose

 • Everyone is born creative, but it is educated out of us at school

Modul 7 – Gerund and Infinitive

 • Gerund and Infinitive

 • Three Ways to Remain Productive When Working from Home

Modul 8 – Modals

 • Modals

 • Past Modals

 • None of us is as smart as all of us

 • The Mysteries of Stonehenge

Modul 9 – The Passive

 • The Passive

 • Passive Constructions with Say, Believe...

 • Computer/Internet Addiction Symptoms, Causes and Effects

Modul 10 – Reported Speech

 • Reported Speech

 • Work related age discrimination

Modul 11 – Conditionals

 • Conditionals

 • Life before smartphones It was OK to be vague about things

Modul 12 – Idioms

 • Idioms

 • The Road to Success

Modul 13 – Phrasal verbs

 • Phrasal verbs

 • Phrasal verbs in the news

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se