Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

English Language Intermediate

Nakon završenih početnih nivoa engleskog jezika (English Language Starter i English Language Elementary), kao i nižeg srednjeg nivoa (English Language Pre-Intermediate), polaznici su stekli uvid u osnove gramatike jezika i vokabular iz raznih oblasti. Kurs English Language Intermediate predstavlja sledeću etapu u učenju engleskog jezika, koja podrazumeva osposobljavanje polaznika za kompleksniju konverzaciju i razumevanje složenijih tekstova.  

Znanja iz gramatike se proširuju, a od polaznika se očekuje da ih nakon završetka ovog nivoa precizno koriste. Uči se formalna komunikacija, koja podrazumeva pisanje zvaničnih mejlova, pisama i dopisa. Polaznici se osposobljavaju da iznose mišljenje koristeći složeniji vokabular i da  diskutuju na različite teme, kao i da jasno razumeju razgovore ljudi kojima je engleski jezik maternji, ali i da se uključe u njih.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoStrategijski i operativni menadžment i Prodaja i menadžment prodaje.

Opis i cilj kursa

Na nivou English Language Intermediate počinju da se izražavaju složenije misli i stavovi, obrađuju se tekstovi iz različitih oblasti (nauke, sociologije, IT oblasti itd). Vokabular je znatno zahtevniji nego na prethodnom, tj. Pre-intermediate nivou. Obrađuju se sva vremena u engleskom jeziku sa njihovom širom primenom.  

Osnovni cilj ovog kursa je da vas osposobi da izražavate svoje mišljenje u vezi sa apstraktnim temama, kao i da razumete različite instrukcije na engleskom jeziku.

Nakon što prođete ovaj kurs, moći ćete da učestvujete u razgovorima na različite teme unutar poznatih oblasti. Takođe, naučićete da pišete tekstove, pisma i beležite podatke vezane za različite, najvećim delom poznate teme. Između ostalog, kurs proširuje vaš opseg znanja kada je reč o vremenima, njihovom slaganju, kao i vaš rečnik. Ovaj nivo znanja omogućava vam da čitate tekstove i časopise na engleskom jeziku, iskažete svoje mišljenje na engleskom, sporazumevate se u inostranstvu i tako dalje.

Kurs English Language Intermediate će vam odgovoriti na pitanja:

Koliko je gramatika bitna na Intermediate nivou?

Kao i na svakom nivou i na ovom je gramatika važna. Ukoliko želimo da pravilno pišemo i da se lepo izražavamo moramo da dobro znamo gramatiku i reči. Vremena koja se na ovom nivou obrađuju nadovezuju se na vremena koja u obrađena na Pre-Intermediate nivou. Dodali smo naravno još neke situacije u kojima se neko vreme koristi, i još primera. Na Intermediate nivou se od polaznika očekuje preciznost kada je gramatika u pitanju. Koriste se složeniji gramatički oblici. Intermediate nivo je ‘’kruna’’ kad je gramatika u pitanju. Obrađuju se sva vremena koja su najbitinija za neku složeniju konverzaciju ili korespodenciju.

Šta sve dobijamo od materijala za učenje na Intermediate nivou?

Kurs Intermediate ima interaktivne lekcije podeljene po modulima, testove napredovanja (gramatika, vokabular, razumevanje pročitanog), video i audio materijal, podršku profesora i naravno igrice. Posle svakog modula dostupne su igrice kako biste na što zanimljiviji način proverili naučeno (spajanje, kviz, razvrstavanje po kategorijama, tačno ili netačno, anagrami, udari krticu, lavirint, aviončiće, vešala, redosled reči u rečenici i još mnogo toga). Posle svake odigrane ’’partije’’ možete da vidite, ukoliko želite, na kom ste mestu plasirani. Pored standardnih multimedija kurs nudi i animiran video materijal u kome su na interesantan način prikazane svakodnevne situacije i upotreba vremena o kom ste u datom modulu učili.

Da li su tekstovi prevedeni na srpski? Kako da vežbam čitanje?

Tekstovi na ovom nivou nisu prevedeni na srpski. Na ovom nivou se od polaznika očekuje da mogu samostalno da čitaju i razumeju tekstove na engleskom jeziku. Posle svakog teksta postoji test provere pročitanog kako bi se proverilo razumevanje datog teksta. Jedini problem mogu da budu određene fraze koje se ne koriste toliko često, ali tu je uvek profesor da objasni svaku nedoumicu.

Na ovom nivou se obraća pažnja na najvažnije detalje u tekstu, gleda se suština napisanog. Intermediate nivo podrazumeva razumevanje književnog teksta ali i svih ostalih (bilo koje štivo, od časopisa do stručnih magazina). Takođe, samostalna upotreba rečnika se podrazumeva. Na ovaj način pored osnovnog značenja reči, polaznici se upoznaju i sa ostalim značenjima koje neka reč ima, a što je najvažnije, samostalno rade na sticanju znanja.

Da li neko ko je završio Intermediate nivo može da vodi konverzaciju na engleskom?

Da. Polaznici koji završe Intermediate nivo gotovo perfektno vladaju gramatikom (na kursu su obrađena sva vremena neophodna za konverzaciju), takođe vladaju širokim spektrom kad je vokabular u pitanju i bez problema stupaju u konverzaciju i sa osobama kojima je engleski jezik maternji. Sigurnost u gramatiku i vokabular su dva ključna elementa kada je konverazcija u pitanju.

Na Intermediate nivou polaznici lako mogu da iskažu svoje mišljenje na bilo koju temu i da nesmetano učestvuju u diskusijama. Nesigurnost koja je prisutna na nižim nivoima ovde nestaje. Situacije u kojima polaznik može da se nađe sa lakoćom rešava jer zna engleski (situacije na putovanjima, u prodavnici, banci itd).

Plan i program kursa English Language Intermediate

Modul 1 – Present Simple and Present Continuous Tense

 • Present Simple and Present Continuous Tense

 • Wedding Traditions from around the World

 • These 9 tech firms pay the best entry-level salaries

Modul 2 – Past Simple Tense

 • Past Simple Tense

 • The Tuxedo

 • The ZX Spectrum

 • The First Computer Programmer

Modul 3 – Adjectives

 • Adjectives

 • Qualities of a Good Friend

Modul 4 – Question Tags

 • Question Tags

 • Social Media Marketing

Modul 5 – Past Continuous Tense

 • Past Continuous Tense

 • The Worst Vacation Ever

Modul 6 – Used to, be used to

 • Used to, be used to

 • The Story of The BBC

Modul 7 – Present Perfect and Past Simple Tense

 • Present Perfect and Past Simple Tense

 • Apple Macintosh

Modul 8 – Present Perfect Continuous Tense

 • Present Perfect Continuous Tense

 • Bermuda

Modul 9 – Modal Verbs

 • Modal Verbs

 • Make a Specialty

 • Robots are Coming for Dirty, Dangerous, and Dull Jobs

Modul 10 – Reported Speech

 • Reported Speech

 • My Story How Technology Helped Me

Modul 11 – Relative Clauses

 • Relative Clauses

 • Cultural Differences

 • The Rise of Android

Modul 12 – Passive Voice

 • Passive Voice

 • Social Networking Sites

 • Dressing for Work

Modul 13 – Causative Have

 • Causative Have

 • Prepare Yourself for Summer Holidays

Modul 14 – The First Conditional

 • The First Conditional

 • Signs You Just Nailed That Job Interview

Modul 15 – The Second Conditional

 • The Second Conditional

 • What If We Didn't Need Sleep

Modul 16 – Past Perfect Tense

 • Past Perfect Tense

 • How Twins Work

Modul 17 – Past Perfect Continuous Tense

 • Past Perfect Continuous Tense

 • The Biggest Mystery in Mathematics Shinichi Mochizuki and the Impenetrable Proof

Modul 18 – Past Modals

 • Past Modals

 • Coping with Stress in the Workplace

Modul 19 – The Third Conditional

 • The Third Conditional

 • Wish

 • Lie and Deception

 • Some Things I wish I hadn't Said to My Girlfriend

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se