Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

English Language Elementary

Nakon što ste uspešno savladali English Starter, sledeći korak je English Language Elementary. To je sledeći nivo i na njemu se proširuju znanja koja ste stekli prilikom savladavanja English Starter kursa. 

Pored osnovne gramatike, koja se nadograđuje i koristi obimnije u komunikaciji, jako važan element ovog nivoa znanja su audio vežbe. Da bi se uspešno savladao neki strani jezik, jako je važno da ga često i dugo slušamo iako ne razumemo svaku reč, pa ponekad ni kontekst. Slušanjem, dok se radi nešto drugo reči nam ulaze u uvo i na taj način ih pamtimo. 

Slušanje muzike, gledanje filmova na engleskom jeziku, što je više moguće pomaže nam da savladamo i zapamtimo dosta novih reči, koje će sasvim sigurno pronaći svoju primenu. Na ovaj način čak pamtimo i neka gramatička pravila. 

Završetkom kursa English Language Elementary savladaćete engleski jezik do nivoa A2.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoCambridge poslovni program i Strategijski i operativni menadžment.

Opis i cilj kursa

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovama gramatike engleskog jezika i steći sposobnost da učestvujete u jednostavnoj komunikaciji na engleskom jeziku, koja se zasniva na razmeni informacija.

Kada je reč o gramatici na ovom nivou, programom su obuhvaćena osnovna vremena koja se najčešće koriste u engleskom jeziku, pa će vaše rečenice već moći da dobiju pravi oblik i vreme.

Konverzacija će, takođe, biti unapređena u odnosu na početni nivo, savladaćete vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elementarnom nivou i spremiti se za nastavak učenja, jer – zašto bi se ono ovde zaustavilo?

Cilj Elementary kursa engleskog jezika je da vas osposobi da razumete osnovne i najznačajnije instrukcije ili informacije na engleskom. Po završetku kursa, moći ćete da učestvujete u razgovorima na poznatu temu, ali i da vodite ispravnu pisanu komunikaciju na engleskom.

Ovaj kurs će vam pomoći da počnete sa učenjem engleskog na najbolji način i pripremiće vas za nastavak učenja, naredni kurs, viši nivo znanja.

Kurs English Language Elementary će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Zašto je gramatika važna i koja će se vremena obraditi?

Gramatika engleskog je važna ako želimo da se pravilno izražavamo. Kada je osnovni nivo engleskog u pitanju, obradićemo nekoliko vremena. Prvo što će se obraditi je sadašnje vreme glagola biti. Glagol biti je osnova za građenje svih gramatičkih vremena. Prosto sadašnje vreme se koristi za radnje koje se ponavljaju, za navike, običaje, rutine, za opšte istine, da se opišu karakteristike subjekta. Sadašnje trajno vreme se koristi za radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku), a koristi se i za planove vezane za budućnost.

Pored sadašnjih vremena, obradićemo, naravno, i prošlo vreme. Prvo ćemo obraditi prošlo vreme glagola biti, a zatim prošlo vreme pravilnih i nepravilnih glagola. Još dva veoma bitna vremena su buduće vreme i Present Perfect, tj. sadašnje svršeno vreme, koje opisuje radnju koja se desila u prošlosti u neko neodređeno vreme. Kada pređete sva ova vremena, moći ćete uspešno da napišete esej ili kraći mejl.

Koji vokabular je važan na osnovnom nivou?

Na osnovnom nivou engleskog jezika obradićemo vokabular postepeno. Počećemo od termina važnih za osnovnu komunikaciju, poput What’s your name? Where are you from? What’s your job?, a zatim ćemo obraditi vokabular kojim se opisuje nečija kuća, porodica, nečiji tipičan dan, uobičajena konverzacija na zabavi, vokabular kojim ćete uspešno opisati svoj godišnji odmor, buduće planove.

Zbog čega je važan Listening deo kursa?

Slušanje je osnova učenja svakog jezika. Prilikom učenja, gotovo je nemoguće da zapamtimo sve reči. Slušanje na dnevnoj bazi će vam pomoći da zapamtite i naučite veliki broj reči. Svakodnevno slušanje engleskog jezika nam pomaže da nesvesno zapamtimo reči. Na ovaj način pamtimo korisne fraze, pa čak i gramatiku. Vokabular mora da se neprestano nadograđuje i da se pamti slušanjem audio-fajlova, a ovaj nivo vam nudi savršenu priliku da postepeno usvojite potreban vokabular, a zatim ga proširite na sledećem nivou.

Plan i program kursa

Modul 1 – Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Indefinite Articles

 • Present Simple TO BE, Possessive Adjectives, Indefinite Articles
 • Hello, My Name Is Sofia

Modul 2 – There Is/Are, Some, Any, Plurals

 • There Is/Are, Some, Any, Plurals
 • At the Party
 • Our House Is in a Pretty Village

Modul 3 – Possessive ‘s, Prepositions of Place

 • Possessive ‘s, Prepositions of Place
 • Jane`s Family

Modul 4 – Present Simple Tense

 • Present Simple Tense
 • American Food
 • A Typical Day

Modul 5 – Prepositions of Time

 • Prepositions of Time
 • Ordinary Life
 • People Start Work at 9

Modul 6 – Articles

 • Articles
 • The Age of the Train
 • We Love Our Work

Modul 7 – Can

 • Can
 • He Is a Genius

Modul 8 – Present Continuous Tense

 • Present Continuous Tense 
 • A Day Out of Routine
 • A Usual Conversation at a Party

Modul 9 – Past Simple Tense TO BE

 • Past Simple Tense – verb ‘to be’
 • How Was Your Holiday?
 • Who Was Your Best Friend?

Modul 10 – Past Simple Tense (Regular Verbs)

 • Past Simple Tense (Regular Verbs)
 • One of Those Days

Modul 11 – Past Simple Tense (Irregular Verbs)

 • Past Simple Tense (Irregular Verbs)
 • Holiday in Greece
 • Moving to Italy

Modul 12 – Going to, Because, So

 • Going to, Because, So
 • New Year`s Decisions

Modul 13 – Pronouns

 • Pronouns
 • Amy`s Story
 • Mark`s Story

Modul 14 – Modals

 •  Modals
 • A Helpful Friend

Modul 15 – Comparisons

 • Comparisons
 • Hobbies

Modul 16 – Present Perfect Tense

 • Present Perfect Tense
 • Present Perfect and Past Simple
 • Life in a Town

Modul 17 – Adverbs (prilozi)

 • Adverbs (prilozi)
 • Picnic After All

Modul 18 – Will

 • Will
 • Predictions

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se