Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

English Language Starter

English Language Starter kurs je početni nivo poznavanja engleskog jezika. Po završetku ovog kursa bićete upoznati sa samim osnovama jezika, biće obrađena glavna vremena i osnovni pomoćn glagol bez čijeg poznavanja nećete moći da nadograđujete osnovno znanje. Reč je o glagolu biti i o dva glavna tipa sadašnjeg i jednom prošlom vremenu. 

Vokabular koji se radi u ovom kursu osposobiće vas za same osnove komunikacije. Naučićete fraze i pitanja koja će vam pomoći da se predstavite, sporazumete oko osnovnih stvari sa sagovornikom. Dobićete bazu reči koja se nadograđuje u narednim kursevima engleskog jezika.  

Ovaj nivo podrazumeva samo najosnovnija znanja iz svih oblasti jezika: čitanja, pisanja, slušanja i pričanja. Nakon završenog Starter nivoa umećete da se predstavite na engleskom da govorite o svojim hobijima i interesovanjima, možete da postavite jednostavna pitanja i da učestvujete u svakodnevnim razgovorima, uz sagovornika koji govori polako i koristi jednostavne reči. English level starter je zapravo samo prvi korak ka učenju jezika.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentPreduzetništvo i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa

Na ovom predmetu polaznik se upoznaje sa najosnovnijim elementima gramatike engleskog jezika, kao i sa vokabularom potrebnim za vođenje jednostavne komunikacije na početnom nivou.

Cilj kursa je da osposobi polaznika za razumevanje najosnovnjih informacija, kao i za najelementarniju usmenu komunikaciju na engleskom jeziku.

Kurs English Language Starter će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Zašto je gramatika važna i koja će se vremena obraditi?

Gramatika engleskog je važna ako želimo da se pravilno izražavamo. Kada je osnovni nivo engleskog u pitanju, obradićemo nekoliko vremena. Prvo što će se obraditi je sadašnje vreme glagola biti. Glagol biti je osnova za građenje svih gramatičkih vremena. Jako je bitno da se ovaj glagol lepo savlada jer je on deo određenih, složenijih vremena u engleskom jeziku. Prosto sadašnje vreme se koristi za radnje koje se ponavljaju, za navike, običaje, rutine, za opšte istine, da se opišu karakteristike subjekta. Sadašnje trajno vreme se koristi za radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku), a koristi se i za planove vezane za budućnost. Pored sadašnjih vremena, obradićemo, naravno, i prošlo vreme. Ova tri vremena su izuzetno važna za svakodnevnu konverzaciju.

Koji vokabular je važan na ovom nivou?

Na osnovnom nivou engleskog jezika obradićemo vokabular postepeno. Počećemo od termina važnih za osnovnu komunikaciju, poput What’s your name? Where are you from? What’s your job?, a zatim ćemo obraditi vokabular kojim se opisuje nečija kuća, porodica, nečiji tipičan dan, uobičajena konverzacija na zabavi, vokabular kojim ćete uspešno opisati svoj godišnji odmor, buduće planove. Kurs će obraditi vokabular koji je neophodan za elementarnu usmenu komunikaciju. Gramatika je iizuzetno bitna, ali da biste se lepo izrazili potrebno je da lepo vladate i vokabularom. Na Starter nivou vokabular koji naučite pomoći će vam da kažete kako se zovete, koje ste nacionalnosti, da postavljate i odgovarate na jednostavna pitanja, da opišete svoju porodicu itd.

Zbog čega je važan Listening deo kursa?

Slušanje je osnova učenja svakog jezika. Prilikom učenja, gotovo je nemoguće da zapamtimo sve reči. Slušanje na dnevnoj bazi će vam pomoći da zapamtite i naučite veliki broj reči. Svakodnevno slušanje engleskog jezika nam pomaže da nesvesno zapamtimo reči. Ovako pamtimo bitne fraze i gramatiku. Vokabular mora da se neprestano nadograđuje i da se pamti slušanjem audio-fajlova, a ovaj nivo vam nudi savršenu priliku da postepeno usvojite potreban vokabular, a zatim ga proširite na sledećem nivou. Možda će deo sa slušanjem u početku biti malo teži, ali vremenom, kao kod svakog jezika, slušanje audio teksta biće sve jednostavnije.

Šta sve od materijala ima Starter kurs?

Kurs Starter ima interaktivne lekcije podeljene po modulima, kratke testove i testove napredovanja, video i audio materijal, podršku profesora, ukrštenice i naravno igrice. Posle svakog modula dostupne su igrice kako biste na što zanimljiviji način proverili naučeno (spajanje, kviz, razvrstavanje po kategorijama, tačno ili netačno, anagrami, udari krticu, lavirint, aviončiće, vešala, redosled reči u rečenici i još mnogo toga). Posle svake odigrane ’’partije’’ možete da vidite, ukoliko želite, na kom ste mestu plasirani. Pored standardnih multimedija kurs nudi i animiran video materijal u kome su na interesantan način prikazane svakodnevne situacije i upotreba vremena o kojem ste u datom modulu učili.

Plan i program kursa

Modul 1 – Present Simple Tense TO BE

Present Simple TO BE

Welcome

What Country Are You From? What’s Your Nationality?

Modul 2 – Possessive Adjectives

Possessive Adjectives

His Favourite Car

My Favourite Actor

Modul 3 – Plurals and Numbers

Plurals and Numbers

We Are Twin Brothers

Modul 4 – This, These, That and Those

This, These, That and Those

How Much Are These Red Shoes?

What is This? What is That?

Modul 5 – There is and There are

There is and There are

Home Sweet Home

Modul 6 – Present Simple Tense – potvrdni oblik

Present Simple Tense – potvrdni oblik

We Live in a Flat in Belgrade

Sarah’s Day

Modul 7 – Present Simple – odrični i upitni oblik

Present Simple – odrični i upitni oblik

I Go to Work by Bus

My Boyfriend Doesn’t Like Football

Modul 8 – Present Simple and Adverbs of Frequency

Present Simple and Adverbs of Frequency

Henry Usually Comes in Winter

She Usually Has a Party

Modul 9 – CAN

CAN

I Can Speak English

Modul 10 – Past Simple TO BE

Past Simple TO BE

Yesterday They Were in the Country

Was She in the Kitchen?

Modul 11 – Past Simple – Regular Verbs

The Simple Past Tense (Prosto prošlo vreme)

Sheila Wanted to Play Football

Princess Penny

Modul 12 – Past Simple – Irregular Verbs

Past Simple – Irregular Verbs

The End of a Wonderful Weekend

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se