UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

Interkulturalne komunikacije

Opis kursa

Porastom broja multinacionalnih korporacija, veštine interkulturalne komunikacije postaju preduslov uspešnog poslovanja. Tokom ovog kursa upoznaćete se sa veštinama komunikacije, definicijom interkulturne komunikacije, njenim principima i dimenzijama kao i pojmom kulturnog šoka.

Cilj kursa

Da bi uspešno poslovale, velike multinacionalne korporacije ulažu velika sredstva u edukaciju i obuku svojih zaposlenih na polju interkulturalne komunikacije. Cilj ovog kursa jeste da se bliže upoznate sa različitim načinima komunikacije, shvatite i prihvatite kulturološke razlike koje su često uzrok lošeg poslovanja i naučite efikasne metode unapređenja vaših komunikacionih veština.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžmentPoslovna administracija i Prodaja i menadžment prodaje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.