Vreme je za bolji posao

Interkulturalne komunikacije

Opis kursa

Porastom broja multinacionalnih korporacija, veštine interkulturne komunikacije postaju preduslov uspešnog poslovanja. Tokom ovog kursa upoznaćete se sa veštinama komunikacije, definicijom interkulturne komunikacije, njenim principima i dimenzijama kao i pojmom kulturnog šoka.

Cilj kursa

Da bi uspešno poslovale, velike multinacionalne korporacije ulažu velika sredstva u edukaciju i obuku svojih zaposlenih na polju interkulturalne komunikacije. Cilj ovog kursa jeste da se bliže upoznate sa različitim načinima komunikacije, shvatite i prihvatite kulturološke razlike koje su često uzrok lošeg poslovanja i naučite efikasne metode unapređenja vaših komunikacionih veština.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.