Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Interkulturalne komunikacije

Opis kursa

Porastom broja multinacionalnih korporacija, veštine interkulturalne komunikacije postaju preduslov uspešnog poslovanja. Tokom ovog kursa upoznaćete se sa veštinama komunikacije, definicijom interkulturne komunikacije, njenim principima i dimenzijama kao i pojmom kulturnog šoka.

Cilj kursa

Da bi uspešno poslovale, velike multinacionalne korporacije ulažu velika sredstva u edukaciju i obuku svojih zaposlenih na polju interkulturalne komunikacije. Cilj ovog kursa jeste da se bliže upoznate sa različitim načinima komunikacije, shvatite i prihvatite kulturološke razlike koje su često uzrok lošeg poslovanja i naučite efikasne metode unapređenja vaših komunikacionih veština.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeOdnosi s javnošću i Međunarodno poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se