Postani deo generacije 2020/21

Upravljanje rizikom

Opis kursa

Upravljanje rizikom ili menadžment rizika je proces aktivnosti i pristup menadžmenta usmeren na očuvanje imovine i prinosne moći preduzeća i sprečavanje rizika gubitka, posebno slučajnih i nepredviđenih. Rizik se može smanjiti tako da se preduzmu preventivne akcije i povećaju mere opreza, da se izdvoje fondovi za plaćanje gubitaka ili da se rizik prebaci na nekog drugog kao što su osiguravajuća društva.

Na kursu će polaznici učiti definiciju, procenu i merenje rizika. Obrađivaće se izvori opasnosti i procena opasnosti kao i procena rizika i planiranje upravljanja krizom. Takođe, biće obrađeni  pristupi procene rizika u procesima rada i projektima kao i metode za smanjivanje rizika.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da polaznici nauče  teoriju  i primere iz prakse upravljanja rizikom koja će im pomoći u formulisanju, analizi, razvoju i implementiranju strategija za uspešno  upravljanje rizikom.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.